Historie

Cicero Zorggroep is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen stichting Ouderenzorg GOZL, Stichting Christelijke Zorgorganisatie en Stichting Ouderenzorg Novum. De roepnaam van Cicero Zorggroep is al zo’n 2.000 jaar oud. Het is de naam van een Romeins staatsman, filosoof en auteur. Eén van zijn belangrijkste werken was een tot op heden bewaard gebleven boek over de ouderdom, waarin hij de lof bezingt van het waardig ouder worden. De keuze voor de naam van deze staatsman Marcus Tullius Cicero, is indirect een eerbetoon gedaan aan de ontstaansgeschiedenis van Cicero Zorggroep. Cicero was immers ook al de naam voor het eerste samenwerkingsverband, waaruit uiteindelijk de fusiestichting voortkwam.

Logo
De auteur Cicero beschrijft in zijn boek voor de mens vier levensfasen. De zwakte van het kind, de felheid van de jongvolwassene, de ernst van de gevorderde leeftijd en de rijpheid van de ouderdom. Deze vier levensfasen komen stuk voor stuk terug in ons beeldmerk. De vormen worden daarbij steeds complexer, steeds veelzijdiger, tot de vierde vorm volgroeid en gerijpt is.

In het beeldmerk van Cicero Zorggroep komen die vier elementaire basisvormen terug. Cicero was ook een natuurliefhebber. ‘Een wijs man gebruikt wat de natuur hem biedt’ zo schreef hij. En: ‘De natuur heeft haar zaakjes prima voor elkaar. De levensloop staat vast en de levensfasen hebben elk hun eigen plek in die kringloop. Bij de vormgeving van het beeldmerk is ook nadrukkelijk aangehaakt bij de organische vormen uit de natuur. De vier elementen groeien uit van één cel tot meerdere cellen en nog meer amorfe vormen, die samen weer EEN bloem vormen. Zo biedt het beeldmerk een positieve kijk op ouderdom en is het een bron van inspiratie voor iedereen die bij Cicero betrokken is. Het beeldmerk dient als voorbeeld, stimulans en prikkel. ‘Iedereen zet zijn eigen stempel op het leven’, schreef Cicero. Dit beeldmerk is het stempel van Zorggroep Cicero.

De ondertitel 'Het dichtst bij huis'
Cicero wil elke bewoner en patiënt een veilig en vertrouwd thuis bieden met zorg die het leven thuis het dichtste benadert. Door een zeer persoonlijke invulling voelt Cicero als een thuis dichtbij huis. Omdat de zorg wordt aangeboden uit zoveel verschillende locaties worden de Cicerohuizen ook letterlijk dichtbij huis. De ondertitel ‘het dichtst bij huis’ wordt het motto van Cicero Zorggroep: een belofte voor de bewoners én ambitie van medewerkers en vrijwilligers.

De kleuren sluiten aan bij de idealen en ambities van Cicero. De kleur paars staat voor spiritualiteit, respect, geloof en scheppende kracht. Het groen staat voor natuur, groei, vitaliseren, harmonie, evenwicht en rust.