Klachtenafhandeling

De medewerkers van Cicero Zorggroep zetten zich dagelijks in om goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt niet helemaal tevreden bent over die zorg, de manier waarop u wordt bejegend of over bepaalde voorzieningen. Daarom heeft elke locatie van Cicero Zorggroep (zowel de zorgcentra als Cicero Thuis als Cicero Revalidatie en Herstelzorg) een cliëntvertrouwenspersoon en een klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris kunnen advies en voorlichting geven en ondersteunen bij het zoeken naar c.q. bemiddelen bij een oplossing. Deze informele wijze van bespreken van onvrede leidt in de praktijk tot minder formele klachten. Elke locatie van Cicero Zorggroep kan u verwijzen naar betreffende vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris.

Hieronder kunt u zien wie de cliëntvertrouwenspersonen van Cicero Zorggroep zijn.


Dhr. D. Schatteman
Ave Maria/Emmastaete/
Huize D'Alzon


Dhr. J. Bouvrie
Huize Louise/
Schuttershof


Mw. T. Hamers
Aan de Bleek

Mw. L. Krotwaar
Op den Toren

Dhr. H. Beeren
Elvira-Leontine/De Eik/
CSCU

Mw. E. Frankort
't Brook (incl. rev.afd.)

Mw. E. Lambrichts
Pius/Cicero Thuis

Mw. K. Kuijt-
Van Hooff

Bronnenhof,
Gregoriushuis
en Heemhof

Hieronder kunt u zien wie de klachtenfunctionarissen van Cicero Zorggroep zijn.


Dhr. D. Schatteman
Aan de Bleek/ Bronnenhof/ Gregoriushuis/ Heemhof, Pius,
't Brook, Op den Toren, Elvira-Leontine, Huize Louise, Schuttershof, Cicero Revalidatie en Herstelzorg en Cicero Thuis 


Dhr. P. Moors
Ave Maria, Emmastaete en Huize d'Alzon

Wanneer uw onvrede op bovengenoemde wijze niet naar tevredenheid wordt opgelost, of wanneer u een formele klacht in wilt dienen, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van Cicero Zorggroep. Het is belangrijk dat u uw onvrede kenbaar maakt, zodat we de klachten kunnen verhelpen en daarmee de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. De afspraken die binnen Cicero Zorggroep gemaakt zijn rondom het omgaan met klachten zijn vastgelegd in de folder "Klachtenregeling Cicero Zorggroep". Genoemde afspraken zijn gebaseerd op de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg', de Wkkgz.

Hieronder kunt u de actuele folder 'Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep' downloaden.         
Bekijk document Klachtenregeling Cicero Zorggroep                     

De folders 'Cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris' van de diverse zorgcentra treft u hier aan.