VVAR

Op 9 mei 2012 is de Verpleegkundige en Verzorgende adviesraad (VVAR) officieel geïnstalleerd door de voorzitter van de raad van bestuur van Cicero Zorggroep. Met deze installatie hebben de verpleegkundigen en verzorgenden van Cicero Zorggroep officieel een 'stem' binnen de organisatie en wordt beoogd deze professionals meer directe invloed te geven op belangrijke beleidsbeslissingen. Vanuit de CAO wordt de VVAR, evenals de OR, nadrukkelijk betrokken bij de planning en uitvoering van thema’s als werkdruk, inzetbaarheid, grote contracten en roostering, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een andere belangrijke doelstelling van de VVAR is het bevorderen van het verpleegkundig en verzorgend handelen volgens gestelde (ethische) normen en kwaliteitseisen, en hiermee een bijdrage leveren aan de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie.

De VVAR is samengesteld uit verpleegkundigen en verzorgenden vanuit heel Cicero en is gepositioneerd onder de raad van bestuur. De VVAR brengt (on)gevraagde adviezen uit aan de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid. Rob Winkens en Tessa Pluis zijn door de raad van bestuur benoemd tot nieuwe voorzitters vanaf juni 2015.

De VVAR van Cicero Zorggroep is verbonden met de VAR Limburg, waar ook de VAR van Atrium MC deel uitmaakt. Op deze manier is en blijft Cicero Zorggroep in de regionale transmurale zorg betrokken bij en op de hoogte van de veranderende beroepsprofielen.