Opleidingen

Cicero Zorggroep werkt mét en vóór mensen. Personeel, handen aan het bed, blijft dan ook voor de toekomst het grootste goed voor een instelling als de onze. Goed personeel begint bij de basis, bij opleiden dus. Daarom kun je bij Cicero Zorggroep terecht voor tal van opleidingen. Hiervan vormen de verzorgende opleidingen natuurlijk het grootste deel. De opleiding tot verzorgende IG kun je volgen via twee leerwegen: de BOL en de BBL. Cicero Zorggroep voegt hier nog een derde variant aan oe: de zogenaamde 'BOL in BBL', een combinatie van beide leerwegen.

In het schooljaar 2018-2019 stellen wij zowel reguliere BBL-opleidingsplaatsen verzorgenden IG ter beschikking als 'BOL in BBL-opleidingsplaatsen'.
Natuurlijk kun je ook bij ons terecht voor stage, wanneer je voor de BOL-leerweg kiest.

Voor meer informatie over de BBL en 'BOL in BBL' verwijzen we je naar de website van Zorgnetlimburg.

Meer informatie over de BBL op de website van Zorgnetlimburg.
Meer informatie over de 'BOL in BBL' op de website van Zorgnetlimburg.

Stages
Ook voor diverse stages kun je terecht bij Cicero Zorggroep. Het regelen van een stage verloopt meestal via je opleidingsschool. Wanneer je wilt weten of en welke mogelijkheden er zijn voor stage vanuit een bepaalde opleiding, dan kun je contact opnemen met de afdeling opleidingen van Cicero Zorggroep, tel. 045 – 563 74 39.

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
Cicero Zorggroep is een zorginstelling die erkend is als opleidingsinmstituut voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. Kandidaten voor een opleidingsplaats kunnen zich melden bij de verantwoordelijke vakgroep ouderengeneeskunde (via receptie Schuttershof T 045 - 400 23 00).

Stageplaatsen paramedici
Cicero Zorggroep heeft regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de HBO-opleidingen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk. Hiernaast is er jaarlijks één stageplaats voor de universitaire opleiding tot psycholoog.

Opleidingen voor werknemers
Natuurlijk investeert Cicero Zorggroep ook in haar eigen medewerkers. Zo is er een breed aanbod van scholingen en workshops die men kan volgen.