Opleidingen

Cicero Zorggroep werkt mét en vóór mensen. Personeel, handen aan het bed, blijft dan ook voor de toekomst het grootste goed voor een instelling als de onze. Goed personeel begint bij de basis, bij opleiden dus. Daarom kun je bij Cicero Zorggroep terecht voor tal van opleidingen. Hiervan vormen de verzorgende opleidingen natuurlijk het grootste deel. De opleiding tot verzorgende (IG) kun je volgen via twee leerwegen: de BOL en de BBL.

In het schooljaar 2015-2016 stellen wij 20 opleidingsplaatsen verzorgenden IG ter beschikking. Studenten kunnen de opleiding tot verzorgende IG gaan volgen in een nieuwe combinatie van werken en leren. Nieuw is dat in september 2015 studenten in het eerste opleidingsjaar starten in een reguliere BOL-opleiding verzorgende IG bij ROC Leeuwenborg Opleidingen en, mits voldaan wordt aan de criteria van overgang, in het tweede leerjaar de overstap maken naar het BBL-traject verzorgende IG bij Cicero Zorggroep.

BOL in BBL-opleiding eerste jaar
BOL = BeroepsOpleidende Leerweg. Dit is het dagonderwijs, dat je volgt bij een ROC-opleidingsschool. 70% Van je studietijd breng je door op school, de overige 30% loop je stage bij diverse zorginstellingen. De stage in het eerste jaar van BOL in BBL vindt plaats binnen Cicero Zorggroep

BBL-opleiding tweede en derde leerjaar
BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg. Dit is het vervolg op het eerste leerjaar ‘BOL in BBl opleiden Verzorgende IG’. Na het eerste leerjaar breng je zo’n 70% van je studietijd door bij een zorginstelling, die je werkgever is. De overige 30% ga je terug naar school voor de theorie.

Folder BOL in BBL

Lees alles over het BOL in BBL-traject in de folder.

 

Stages
Ook voor diverse stages kun je terecht bij Cicero Zorggroep. Het regelen van een stage verloopt meestal via je opleidingsschool. Wanneer je wilt weten of en welke mogelijkheden er zijn voor stage vanuit een bepaalde opleiding, dan kun je contact opnemen met de afdeling opleidingen van Cicero Zorggroep, tel. 045 – 563 74 39.

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
Cicero Zorggroep is een zorginstelling die erkend is als opleidingsinmstituut voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. Kandidaten voor een opleidingsplaats kunnen zich melden bij de verantwoordelijke vakgroep ouderengeneeskunde (via receptie Schuttershof T 045 - 400 23 00).

Stageplaatsen paramedici
Cicero Zorggroep heeft regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de HBO-opleidingen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk. Hiernaast is er jaarlijks één stageplaats voor de universitaire opleiding tot psycholoog.

Opleidingen voor werknemers
Natuurlijk investeert Cicero Zorggroep ook in haar eigen medewerkers. Zo is er een breed aanbod van scholingen en workshops die men kan volgen.