Revalidatie

Revalidatie is een 'aparte tak van sport', een specialisatie die specifieke kennis, kunde en vakmensen vereist. Binnen Cicero Zorggroep zijn alle activiteiten die te maken hebben met revalidatie dan ook ondergebracht in een aparte bv, namelijk 'Cicero Revalidatie en Herstelzorg'.

Revalidatie is een geheel van activiteiten en behandelingen met als doel cliënten weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, om hen zo spoedig mogelijk terug te laten keren naar de oorspronkelijke woning. Om ervoor te zorgen dat cliënten maximaal kunnen werken aan de eigen revalidatie heerst er een zogenaamd revalidatieklimaat op de revalidatie-afdelingen.

Dit houdt in dat cliënten zo zelfstandig mogelijk dagelijkse zaken uitvoeren, zoals het beheren van afspraken en medicatie en het toezien op en uitvoeren van het persoonlijk therapierooster. Gedurende het verblijf kunnen cliënten te maken krijgen met verschillende disciplines zoals ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek, maatschappelijk werk, verpleegkundig specialist en/of specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts). De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de geboden medische zorg.
Alle (para)medici zijn gepassioneerde professionals die topkwaliteit en maatwerk leveren aan de revalidatiecliënten.  
Bekijk hieronder de brochure 'Geriatrische revalidatie: uitgebreide informatie'.   

 

Doelgroep geriatrische revalidatie
Geriatrische revalidatie (GRZ) is bedoeld voor (oudere) cliënten, die geen medisch-specialistische zorg in het ziekenhuis meer nodig hebben, maar nog niet volledig hersteld zijn. Zo kan geriatrische revalidatie nodig zijn na bijvoorbeeld een orthopedisch operatie of een amputatie, maar ook na een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct). 

Geriatrische revalidatie binnen Cicero Zorggroep
Binnen Cicero Zorggroep worden diverse revalidatiemogelijkheden (specialisaties) geboden.

Voorbeelden van revalidatiemogelijkheden

Verwijzing en financiering
Geriatrische revalidatie wordt vergoed uit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.
Om in aanmerking te komen voor revalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw medisch specialist.