Crisisopvang

In crisissituaties kan soms acute opname in een verpleeghuis noodzakelijk zijn. Voor deze situaties beschikt Cicero Zorggroep over crisisopvang, die 24 uur per dag geboden wordt. Crisisopvang is gebonden aan bijzondere regels en voorwaarden. Besluit tot plaatsing wordt genomen door een externe partij.
Crisisopvang is bedoeld voor cliënten in noodsituaties, voor wie op enig moment acute opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.

Om gebruik te kunnen maken van crisisopvang heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

De kosten voor crisisopvang worden vergoed door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor crisisopvang betaalt u tevens een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (die niet ten goede komt van Cicero Zorggroep), die afhankelijk is van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen.