Logeerfunctie

De logeerfunctie houdt in dat u tijdelijk terecht kunt in één van de zorgcentra van Cicero Zorggroep, om daar de nodige zorg te ontvangen.

De logeerfunctie is bedoeld voor mensen die normaalgesproken thuis verzorgd worden, maar waar dat tijdelijk niet mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld doordat mantelzorgers tijdelijk wegvallen.

Om gebruik te kunnen maken van de logeerfunctie heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig of een beschikking van uw gemeente.
De kosten voor de logeerfunctie worden vergoed door resp. de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Voor de logeerfunctie betaalt u tevens een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (die niet ten goede komt van Cicero Zorggroep), die afhankelijk is van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen. 

Ook zonder indicatie of beschikking kunt u gebruik maken van onze logeerfunctie. In dat geval zijn de kosten voor eigen rekening.
Voor meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.