Kleinschalig wonen psychogeriatrie

Kleinschalig wonen psychogeriatrie (PG)
Kleinschalig wonen PG is een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) in de zin dat het wonen kleinschalig is. Dit houdt in dat het om een woonvorm gaat, waarbij in kleine groepen van bewoners zoveel mogelijk het “gewone”, huiselijke leven wordt nagebootst. Zo wordt er bijvoorbeeld in gezamenlijkheid voor het eten gezorgd, en speelt het dagelijks leven zich voornamelijk in de huiskamer af. In de praktijk blijkt dat door de kleine leefgroepen de contacten tussen cliënten, familie en personeel bijzonder hecht zijn. Het concept van het kleinschalig wonen in het Gregoriushuis (afdeling van Schuttershof) is bijzonder door de (verplichte) rol die de mantelzorg daar speelt: de zorgverlening wordt 24 uur per dag door Cicero Zorggroep geleverd, de overige activiteiten, zoals hulp bij het koken, het maken van wandelingen etc., worden door de mantelzorg ondersteund. In Bronnenhof en Huize Louise is deze verplichte rol voor de mantelzorg er niet. Verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen als gevolg van dementie, en die het prettig vinden in een verpleeghuissituatie terecht te komen die zoveel mogelijk lijkt op een thuissituatie.

Om te wonen in een verpleeghuis voor kleinschalig wonen psychogeriatrie (PG) heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met het Cicero Zorgservice, T 0900 – 500 9 500.