Verpleeghuiszorg psychogeriatrie

Verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG)
Verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) is zorg die verleend wordt in het zorgcentrum (verpleeghuis of verpleegunit) waar u ook woont. Dit kan het geval zijn wanneer u te kampen heeft met dementie (Alzheimer), en het zelfstandig wonen, bijvoorbeeld thuis of in een verzorgingshuis, niet langer wenselijk of verantwoord is. In het verpleeghuis (of de verpleegunit) ontvangt u, naast verzorging en verpleging, ook begeleiding en behandeling. Een multidisciplinair team, bestaand uit o.m. specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog etcetera, zorgt ervoor dat u zorg op maat ontvangt door uitvoering van de zorgafspraken, vastgelegd in het zorgleefplan. Verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen als gevolg van dementie.

Om te wonen in een verpleeghuis (of verpleegunit) psychogeriatrie (PG) heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 – 500 9 500.