Verpleeghuiszorg somatiek

Verpleeghuiszorg somatiek

Verpleeghuiszorg somatiek is zorg die verleend wordt in het zorgcentrum (verpleeghuis of verpleegunit) waar u ook woont. Dit kan het geval zijn wanneer u te kampen heeft met ernstige lichamelijke beperkingen, waardoor u niet meer thuis kunt wonen en uw zorgvraag te zwaar is voor verzorgingshuiszorg. Verpleeghuiszorg somatiek biedt dan alle zorg die u nodig heeft, van verzorging en verpleging tot begeleiding en behandeling. U kunt hierbij denken aan zaken van wondverzorging tot het toedienen van zuurstof en van hulp bij het wassen tot het aansluiten van een infuus. In het verpleeghuis of de verpleegunit is de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) medisch eindverantwoordelijk. De specialist ouderengeneeskunde wordt ondersteund door verpleegkundig specialisten, en waar nodig door andere disciplines zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog, activiteitenbegeleider. 
Verpleeghuiszorg somatiek is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen als gevolg van ernstige lichamelijke beperkingen. 

Om te wonen in een verpleeghuis (of verpleegunit) somatiek heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 – 500 9 500.