Verzorgingshuiszorg

Verzorgingshuiszorg

Verzorgingshuiszorg is zorg die verleend wordt in het zorgcentrum (verzorgingsafdeling) waar u ook woont (intramurale zorg). In principe woont u zelfstandig en geeft u zelfstandig invulling aan uw leven. Bij de zorg die geboden kan worden kunt u denken aan hulp bij de lichamelijke verzorging, zoals wassen en aan- en uitkleden en hulp bij medicijngebruik. Ook huishoudelijke hulp wordt geboden waar dat nodig is. Tot slot worden er sociale activiteiten aangeboden en krijgt u, wanneer u dat wenst, ondersteuning in de invulling van de dagstructuur. Uitgangspunt is uw eigen zorgbehoefte -conform indicatiebesluit- en vooral dat wat u zelf nog kunt.

Verzorgingshuiszorg is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar nog geen intensieve zorg nodig hebben.

Om gebruik te maken van verzorgingshuiszorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.
Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 – 500 9 500.