(Para)medische en overige diensten

De bewoners van onze zorgcentra hebben te maken hebben met meerdere, soms complexe problemen. Deze problemen kunnen enkelvoudig behandeld worden door bv. de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), fysiotherapeut of diëtist. Karakteristiek voor de deskundigheid vanuit de ouderenzorg is echter de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners, teneinde een maximaal resultaat te behalen voor de cliënt en/of zijn omgeving.
Cicero Zorggroep beschikt dan ook over (para)medici en andere dienstverleners, die zich samen inzetten om problemen die zich mogelijk voordoen zo goed en deskundig mogelijk op te lossen. In het menu hiernaast treft u informatie aan over de verschillende (para)medische disciplines, die samenwerken om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze diensten worden uiteraard geleverd in alle zorgcentra. Wanneer u klikt in het menu aan de zijkant krijgt u nadere informatie over deze diensten.