Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het dagelijks functioneren van de cliënt in de eigen omgeving, waarbij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Dit dagelijks functioneren bevat allerlei activiteiten van het dagelijks leven (ADL) om een goede gezondheid en welbevinden te bevorderen. De ergotherapeut adviseert het multidisciplinaire team over de mogelijkheden voor eventueel ontslag en nazorg in verband met het zelfstandig functioneren in de thuissituatie.

De egotherapeutische behandeling kan bestaan uit:

- ADL-training en advies zoals zelfzorg en huishouden;
- arm- en handfunctietraining om de ADL te verbeteren;
- advisering van en training in omgaan met hulpmiddelen zoals (elektrische) rolstoel, scooter, aangepast bestek en hulpmiddelen in het huishouden;
- advisering van lig- en zitvoorziening en woningaanpassingen;
- vervaardigen spalken;
- advisering mantelzorg.