Logopedie

De logopedist wordt betrokken bij de zorg voor cliënten die problemen ervaren op het gebied van stem, spraak, taal of gehoor. Het belangrijkste doel is om samen met u als cliënt, uitgaande van uw wensen en mogelijkheden, een optimale vorm van communicatie te zoeken. De logopedist richt de behandeling vooral op:

  • trainen van taalexpressie en taalbegrip, uitspraak en stemgebruik;
  • begeleiden in leren omgaan met beperktere communicatiemogelijkheden, zowel voor u als uw omgeving;
  • adviseren van en trainen in omgaan met hulpmiddelen voor communicatie;
  • coördineren van een eventuele hoortoestelaanpassing. Regelmatig houden deskundigen van verschillende firma’s in overleg met de logopedist spreekuur in het zorgcentrum om hoortoestellen aan te passen, te controleren of te repareren.

    Daarnaast wordt de logopedist ook betrokken bij uw zorg als u problemen ondervindt bij slikken. Zij traint dan mondfuncties en geeft onder andere adviezen over aanpassing van de dikte van het voedsel.