Ouderengeneeskunde

Na opname in een verpleeghuis of op een verpleegafdeling van Cicero Zorggroep wordt de medische zorg van de huisarts overgenomen door een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts). Deze arts is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ziekten die samenhangen met de ouderdom. Kort na opname wordt u en/of uw familie uitgenodigd voor een gesprek, waar ook deze specialist ouderengeneeskunde aan deelneemt. Hij/zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Desgewenst kan hij/zij andere specialisten raadplegen.
De specialisten ouderengeneeskunde van Cicero Zorggroep worden ondersteund door verpleegkundig specialisten. Verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd HBO-verpleegkundigen met een masteropleiding, toegespitst op medische diagnostiek en behandeling. Zij integreren medische en verpleegkundige zorg, onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.

De medische zorg wordt naast bovengenoemde specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten ook geleverd door specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, huisartsen in opleiding, basisartsen en verpleegkundig specialisten in opleiding.
Als u vragen heeft over uw gezondheid of uw behandeling, dan kunt u altijd contact opnemen met de behandelend specialist ouderengeneeskunde. Indien gewenst kan een medewerker van de afdeling u of uw familie helpen bij het maken van een afspraak.

De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten werkzaam bij Cicero Zorggroep stellen zich hier aan u voor.