Psychologie

De psycholoog wordt betrokken bij de zorg wanneer er sprake is van gedragsveranderingen bij cliënten. De psycholoog doet onderzoek naar mogelijke stoornissen in denken, stemming, of persoonlijkheid van de cliënt en naar de gevolgen daarvan voor de interactie met anderen. De psycholoog kijkt daarbij zowel naar beperkingen als naar mogelijkheden. Het onderzoek en de diagnose geven vervolgens handvatten voor de cliënt, u als familie of andere zorgverleners voor verdere behandeling, begeleiding en verzorging.