Logopedie voor thuiswonenden

Logopedie aan huis houdt in dat ouderen die nog thuis wonen (of in een aan-/inleunwoning, woonzorgcentrum of levensloopbestendige woning) gebruik kunnen maken van de behandeling of advisering van een logopedist van Cicero Zorggroep. U bezoekt de logopedist van Cicero Zorggroep in het zorgcentrum bij u in de buurt, óf, indien nodig, bezoekt de logopedist u thuis. De logopedist begeleidt cliënten met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor of slikken. U kunt hierbij denken aan onduidelijke uitspraak bij bijvoorbeeld neurologische aandoeningen, taalbegrip- of expressiemoeilijkheden na een hersenbloeding of –infarct, ouderdomsslechthorendheid, problemen met kauwen of vaak verslikken.

Om gebruik te maken van logopedie aan huis heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of specialist zijn. 
Logopedie voor thuiswonenden zit in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar (peiljaar 2013).

Cicero Zorggroep levert logopedie voor thuiswonenden in zorgcentrum Schuttershof te Brunssum en aan huis in Brunssum, Amstenrade, Hoensbroek, Nuth, Schinnen, Onderbanken, Voerendaal, Valkenburg en Geulle.