Ouderengeneeskunde voor thuiswonenden

Een steeds groter deel van de bevolking bestaat uit oudere mensen. Ons streven is om deze ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven, thuis dus. Ouderen zijn echter vaak kwetsbaar en lopen bijvoorbeeld risico op het krijgen van meerdere ziekten tegelijkertijd. De specialist ouderengeneeskunde heeft zich gespecialiseerd in de zorg en behandeling van deze ouderen en chronisch zieken. Ook in de thuissituatie kunt u gebruik maken van zijn of haar expertise. Uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde inschakelen.

Vergoeding

De vergoeding van een specialist ouderengeneeskunde is niet geregeld in de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Als u een indicatie voor AWBZ-zorg heeft kan, afhankelijk van uw indicatie, ook de specialist ouderengeneeskunde hieronder vallen. Ook als u geen indicatie voor AWBZ-zorg heeft, kunt u gebruik maken van de specialist ouderengeneeskunde. Cicero heeft hiervoor afspraken gemaakt met het zorgkantoor, waardoor deze dienstverlening thuis kan worden geboden zónder dat er kosten aan zijn verbonden.

< Meer informatie over de vakgroep ouderengeneeskunde van Cicero Zorggroep