(Gespecialiseerde) individuele ondersteuning

Wat is individuele ondersteuning?

Cicero Thuis biedt u (tijdelijke) ondersteuning bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag, zodat u weer zelfstandig de regie op uw eigen leven kunt gaan voeren. Bij complexe situaties wordt een gespecialiseerde medewerker ingezet. Dit is uiteraard niet altijd nodig en is afhankelijk van uw situatie. Altijd geldt dat we in stand willen houden wat goed gaat en u daar waar mogelijk nieuwe vaardigheden aanleren om zelfstandig stappen vooruit te zetten. Voor de een gaat er een wereld open wanneer hij leert een sociaal netwerk op te bouwen; de ander is juist geholpen bij het zelfstandig kunnen uitvoeren van de eigen administratie of het kunnen omgaan met beperkingen. (Gespecialiseerde) individuele ondersteuning is altijd maatwerk. Bij Cicero Thuis zorgen we voor een professionele medewerker die bij u past. De juiste klik is nu eenmaal essentieel voor een succesvolle ondersteuning.

Aanmelding
 
Individuele ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Indien u ondersteuning nodig heeft dient u contact op te nemen met het WMO-loket van de gemeente waarin u woonachtig bent. Uw gemeente bepaalt samen met u welke vorm van ondersteuning bij u past.

Indien gewenst kan Cicero Zorgservice u begeleiden bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente.

Financiering

Wanneer u een geldige beschikking heeft van de gemeente dan dient u voor uw ondersteuning een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door het centraal administratiekantoor (CAK).

Wanneer u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met Cicero Zorgservice. 
Bel 0900 500 9 500.


 "Achteraf lijkt het zo eenvoudig; op tijd opstaan, een vast dagritme. Destijds zag ik het niet. Nu ben ik een stuk verder."