Ondersteuning in groepsverband (dagvoorzieningen)

Wat is ondersteuning in groepsverband?
Ondersteuning in groepsverband biedt verschillende activiteiten, die uiteen lopen van dagverzorging, waarbij gezamenlijke activiteiten worden ondernomen tot intensieve zorg op de dagbehandeling, zoals fysiotherapie, psychologische ondersteuning of een specialist ouderengeneeskunde.
Het doel is uw zelfredzaamheid te behouden en te stimuleren, een dagstructuur te bieden en eenzaamheid te voorkomen. Cicero Thuis stemt de activiteiten samen met u en de mensen om u heen af op uw wensen en ondersteuningsbehoefte. Zo wordt een passend maatwerkarrangement samengesteld, zodat u en uw omgeving de juiste ondersteuning ontvangen om deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Samenwerking met behandelteam
Cicero Thuis werkt intensief samen met het behandelteam van Cicero Zorggroep, bestaande uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en specialisten ouderengeneeskunde. Op basis van uw wensen, behoeften en indicatie kan een beroep gedaan worden op de specifieke expertise van genoemde professionals.

Wanneer kunt u deelnemen?
In principe is iedereen welkom om binnen te lopen. Om actief deel te kunnen nemen aan de activiteiten heeft u een beschikking/indicatie nodig van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of het CIZ (Wet langdurige zorg). Dit is afhankelijk van uw ondersteuningsbehoefte. Uw beschikking/indicatie bepaalt ook de hoogte van uw eigen bijdrage. Graag bieden we u ondersteuning bij het bekijken van de mogelijkheden en het aanvragen van de juiste beschikking/indicatie bij de juiste instantie. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op via 0900 500 9 500.

Aanmelding
Om deel te kunnen nemen aan de dagvoorziening heeft u een beschikking van uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een indicatie nodig van het CIZ (Wet langdurige zorg). Dit is afhankelijk van uw ondersteuningsbehoefte. Indien gewenst kan Cicero Zorgservice u begeleiden bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente of het CIZ.

Financiering
Wanneer u een geldige beschikking heeft van uw gemeente of een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan dient u voor uw ondersteuning in groepsverband een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door het centraal administratiekantoor (CAK).
U kunt ook zonder indicatie gebruik maken van de dagvoorzieningen van Cicero Thuis, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wilt maken van de inloopmomenten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, telefoonnummer 0900 - 500 9 500. Onze medewerkers helpen u graag verder.