Palliatieve zorg

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent, biedt Cicero Thuis de juiste zorg en ondersteuning voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste fase van uw leven. Deze zogeheten palliatieve zorg richt zich op het verlichten van lichamelijke klachten en het bestrijden van pijn, maar biedt ook psychische en sociale ondersteuning aan u en uw naasten. Samen met u en uw dierbaren zorgen we voor een waardige afronding van uw leven.


“Weten dat iemand gaat overlijden is niet fijn. Maar als het zover is biedt het wel troost dat iemand liefdevol kan worden verzorgd in z’n eigen vertrouwde omgeving, waar
de juiste zorg wordt verleend en er alle aandacht is voor de patiënt.”