Particuliere zorg en ondersteuning

Het kan voorkomen dat u via uw gemeente of via uw zorgverzekeraar niet in aanmerking komt voor (alle) gewenste zorg en ondersteuning. Cicero Thuis biedt u de mogelijkheid om deze zorg particulier in te kopen. U bepaalt dan zelf welke zorg en ondersteuning u wenst te ontvangen en maakt hier samen met ons afspraken over. U betaalt de kosten van deze (aanvullende) zorg en ondersteuning rechtstreeks aan ons.


 

“Ook zonder indicatie kan ik gewoon de ondersteuning krijgen die ik zelf nodig acht. Een prettig idee!”