Wijkverpleging

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging bestaat onder andere uit de producten persoonlijke verzorging, verpleging en gespecialiseerde verpleging. Dit is bedoeld voor thuiswonenden, die door lichamelijke beperkingen ondersteuning nodig hebben bij de (dagelijkse) lichamelijke verzorging of bij het uitvoeren van verpleegkundige handelingen.

Persoonlijke verzorging

Als lichamelijke verzorging lastig wordt, kunt u in veel gevallen wél gewoon thuis blijven wonen. Met de hulp van Cicero Thuis wordt uw persoonlijke verzorging perfect geregeld en komt u altijd toonbaar voor de dag. De ondersteuning varieert van tanden poetsen en haren wassen tot de verzorging van wonden en andere lijfgebonden zorg.

Verpleging

Verpleging bij u thuis is specialistenwerk. Cicero Thuis beschikt over ervaren verpleegkundigen en verzorgenden IG die werken in het verlengde van uw ziekenhuis of specialist. Zodra we toestemming krijgen om de zorg over te nemen, mag u rekenen op de best mogelijke verpleging. Gewoon thuis in uw eigen bed. Van het bedienen van beademingsapparatuur of een morfinepomp tot complexe wondzorg, uw verpleging is in vertrouwde handen. Doordat we werken met kleine, gespecialiseerde teams heeft u steeds te maken met een select aantal verpleegkundigen en verzorgenden IG. Dat maakt de verpleging al snel vertrouwd en u krijgt de persoonlijke aandacht die u verdient.

Gespecialiseerde verpleging

Cicero Thuis beschikt over een specialistisch verpleegkundig team. De speciaal opgeleide medewerkers uit dit team kunnen verpleegkundige handelingen bij u thuis uitvoeren die niet vaak voorkomen in de thuissituatie of specialistische kennis behoeven. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van een infuus, het inbrengen en verwijderen van een katheter of het bedienen van een pijnpomp. Door de aanwezigheid van ons specialistisch verpleegkundig team hoeft u hiervoor niet naar het ziekenhuis, maar komt de medewerker bij u thuis om deze handeling te verrichten. De medewerkers uit het team werken onder verantwoordelijkheid van uw huisarts en zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van de voorbehouden handelingen. Het team is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Advies, instructie en voorlichting

Heeft u een (chronische) ziekte en/of een langdurige beperking en wilt u hier eens rustig met iemand over praten? Dan kunt u een beroep doen op onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en neemt de tijd om uw vragen te beantwoorden of samen met u te bespreken hoe u het beste kunt omgaan met de gevolgen van uw ziekte in uw dagelijks functioneren. Tevens weet zij welke hulpmiddelen hierbij, indien nodig, ingezet kunnen worden. Ook als mantelzorger van een dementerende partner met onbegrepen (probleem)gedrag, kunt u advies krijgen van een gespecialiseerd verpleegkundige.
Mocht één gesprek niet voldoende zijn, dan plannen we meerdere gesprekken in of verwijzen we u door naar de juiste hulpverlenende instantie.

Financiering

Wijkverpleging maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Net zoals de diensten van de huisarts vallen persoonlijke verzorging, verpleging en gespecialiseerde verpleging  niet onder het eigen risico. Ook geldt er geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige van Cicero Thuis bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft en of u in aanmerking komt voor persoonlijke verzorging, verpleging of gespecialiseerde verpleging. 
Wanneer u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor het verpleeg- of verzorgingshuis en u woont op dit moment nog thuis, dan dient u voor uw wijkverpleging wel een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Aanmelding

U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken met een wijkverpleegkundige van Cicero Thuis. De wijkverpleegkundige komt vervolgens bij u thuis langs en stelt op basis van een persoonlijk gesprek met u vast welke zorg u nodig heeft (de indicatie). Aan de hand hiervan kan het ondersteuningsplan worden opgesteld, zodat u de zorg ontvangt die u nodig heeft.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u meer informatie, of wilt u meteen persoonlijke verzorging, verpleging of gespecialiseerde verpleging aanvragen? Neemt u dan gerust contact op met Cicero Thuis, telefoonnummer 0900 - 500 9 500. Onze medewerkers helpen u graag verder.