Gregoriushuis

Kleinschalig wonen PG (mensen met dementie) is een bijzondere vorm van verpleeghuiszorg psychogeriatrie (PG) in de zin dat het wonen kleinschalig is. Dit houdt in dat het om een woonvorm gaat, waarbij binnen een kleine groep bewoners zoveel mogelijk het “gewone”, huiselijke leven wordt nagebootst.

Zo wordt er bijvoorbeeld in gezamenlijkheid voor het eten gezorgd, en speelt het dagelijks leven zich voornamelijk in de huiskamer af. In de praktijk blijkt dat door de kleine leefgroepen de contacten tussen cliënten, familie en personeel bijzonder hecht zijn. Het concept van het kleinschalig wonen in het Gregoriushuis is bijzonder door de rol die de mantelzorg daar speelt: de zorgverlening wordt 24 uur per dag door Cicero Zorggroep geleverd, de overige activiteiten, zoals hulp bij het koken, het maken van wandelingen etc., worden door de mantelzorg ondersteund. Het Gregoriushuis bestaat sinds 2004 en is een woonvorm die gekenmerkt wordt door ‘scheiden van wonen en zorg’. Concreet betekent dit dat voor het wonen huur betaald wordt aan de woningstichting Weller. Cicero Zorggroep staat garant voor 24-uurs aanwezigheid van een zorgprofessional.

De visie van het Gregoriushuis is een afgeleide van de visie van Cicero Zorggroep. Bekijk ook de kernwaarden van Cicero Zorggroep 

Onlangs zijn er drone opnamen gemaakt van alle locaties. Deze  korte filmpjes geven een mooie impressie van de gebouwen en de omgeving waarin ze staan.

 

 Bekijk ook:
> Visie van het Gregoriushuis

> Downloads het Gregoriushuis
> Foto-impressie het Gregoriushuis