Zorgcentrum Ave Maria

Welkom bij Ave Maria, zorgcentrum van Cicero Zorggroep!
Ave Maria is een zorgcentrum met aanleunwoningen en een wijkfunctie, gelegen in Geulle. Vanuit Ave Maria wordt een breed scala aan zorg en diensten aangeboden, binnen het zorgcentrum, maar ook voor thuiswonende ouderen.
Ave Maria biedt verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg en is geheel ingericht naar de eisen en wensen van de huidige en toekomstige bewoners met ondersteuning van de moderne technologische mogelijkheden. 7 Woningen worden bewoond door ouderen van Pergamijn. Het betreft hier bewoners met een verstandelijke handicap. Vanuit het zorgcentrum worden paramedische diensten aan huis geleverd: o.a. fysio- en ergotherapie. Voor thuiswonende cliënten is het mogelijk welzijnsarrangementen af te sluiten en/of gebruik te maken van warme maaltijden.

Naast en verbonden met het zorgcentrum zijn 36 aanleunwoningen gerealiseerd, die gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het zorgcentrum. In het zorgcentrum zijn  een restaurant, winkel, internetcafé, bibliotheek, kapsalon, pedicure en schoonheidsspecialiste gehuisvest. De voorzieningen in het zorgcentrum zijn toegankelijk zowel voor cliënten in huis alsook voor mensen van buitenaf. In samenwerking met de gemeente is er in Ave Maria een informatiepunt voor ouderen ingericht en wordt er samengewerkt met de basisschool in de vorm van een voorleesproject. In het zorgcentrum is tevens een servicepunt van de woningstichting Meerssen.

Uiteraard heeft zorgcentrum Ave Maria een eigen cliëntenraad, die de belangen van de cliënten behartigt. Regelmatig is er overleg tussen de clustermanager en de cliëntenraad; onderwerpen als kwaliteit van zorg en dienstverlening en tevredenheid van cliënten staan hierin centraal. Een lid van de lokale cliëntenraad is tevens lid van de centrale cliëntenraad van Cicero Zorggroep. Ave Maria beschikt tevens over een externe vertrouwenspersoon.