Zorgcentrum Bronnenhof

Welkom bij zorgcentrum Bronnenhof, een modern kleinschalig zorgcentrum voor psychogeriatrische cliënten in Brunssum.
Zorgcentrum Bronnenhof, gebouwd op heilzame bronnen in een bosrijke omgeving achter zorgcentrum Schuttershof, kenmerkt zich door haar kleinschaligheid, huiselijkheid en aandacht voor een persoonlijke invulling van het leven van haar cliënten. Bronnenhof biedt huisvesting, verzorging en verpleging aan 49 psychogeriatrische cliënten. In de indeling is gekozen voor kleinschaligheid, er zijn 7 wooneenheden voor 7 cliënten.

Juist de kleinschaligheid moet betere mogelijkheden geven om de cliënt zolang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk zijn vertrouwde leven te laten leiden. Dit komt tot uiting op verschillende manieren:

Iedere cliënt heeft zijn of haar eigen appartement en mag dit appartement -buiten de standaard inrichting van bed en nachtkastje- naar eigen smaak inrichten. Omdat men beschikt over een eigen appartement, is het ook mogelijk vast te houden aan een ritme zoals men thuis gewend was, zoals het slapen en opstaan.

De activiteiten zijn in het bijzonder gericht op de activiteiten die de cliënt thuis ook dagelijks meemaakte. Ontbijt, middageten en avondeten zijn daarbij belangrijke pijlers. Deze activiteiten spelen zich af in de gezamenlijke huiskamer en keuken. Met ondersteuning van medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers worden cliënten voor zover mogelijk bij alle activiteiten betrokken. Cliënten helpen bij het koken van de maaltijd.

Het sociale netwerk, familie en vrienden beschouwen wij als belangrijk goed van de cliënt. Zij krijgen dan ook ten volle de gelegenheid de cliënt te blijven ondersteunen en waar nodig te vertegenwoordigen.

De huiselijke omgeving komt verder naar voren bij de medewerkers van Bronnenhof. Zij dragen geen uniform en door de kleinschaligheid worden de cliënten door steeds dezelfde medewerkers verzorgd. Dit zorgt voor ‘vertrouwde’ gezichten voor de cliënten.

In een periodiek overleg worden alle aspecten rondom wonen, welzijn, zorg en behandeling van de cliënt besproken. Hierbij is, naast de hierboven betrokken disciplines, de eerste contactpersoon van de cliënt aanwezig. In Bronnenhof zijn veel mensen werkzaam om de benodigde zorg te verlenen. Naast het team medewerkers van de woonlaag, kan een cliënt te maken krijgen met een specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geestelijk verzorger. Daarnaast kan de client gebruik maken van de kapster en pedicure, die regelmatig in Bronnenhof werkzaam zijn.

Op de begane grond bevindt zich een bezinningsruimte en een recreatieruimte. Cliënten en bezoekers kunnen in de recreatieruimte voor niet-rokers terecht voor koffie, thee en frisdank. Tevens worden daar wekelijks activiteiten georganiseerd, zoals bingo of het zingen van Nederlandse liederen. Aangrenzend aan de recreatieruimte bevindt zich een mooie aangelegde tuin. Tevens kijkt men uit op de verschillende dieren van het dierenpark van het aangrenzende zorgcentrum Schuttershof.

Zorgcentrum Bronnenhof heeft een eigen cliëntenraad, gecombineerd met de cliëntenraad van Aan de Bleek waardoor de belangen van de cliënten worden behartigd. Onderwerpen als kwaliteit van zorg en dienstverlening en tevredenheid van cliënten staan hierin centraal.