Zorgcentrum Elvira-Leontine

Welkom bij zorgcentrum Elvira-Leontine, een sfeervol en bruisend zorgcentrum aan de rand van Amstenrade. Zorgcentrum Elvira-Leontine ligt in het landelijke Amstenrade en heeft 132 verpleeghuisplaatsen en 15 verzorgingshuisplaatsen. Het zorgcentrum bestond oorspronkelijk uit de twee aparte gebouwen Elvira (hoogbouw) en Leontine (laagbouw).

De twee gebouwen zijn al geruime tijd door twee verbindingsgangen met elkaar verbonden en worden nu als één geheel beschouwd: zorgcentrum Elvira-Leontine. Het hoogbouwgedeelte bestaat uit 5 woonlagen met de afdelingen Spreeuw, Zwaluw, Vink, Leeuwerik en Merel. In de laagbouw vindt u de afdelingen Klaproos en Klaver die elk de vorm hebben van een vierkant met in het centrum twee groene patio's. Deze twee afdelingen zijn sinds kort met een zogenaamde belevingsgang met elkaar verbonden.

Zorgcentrum Elvira-Leontine biedt haar bewoners in een veilige omgeving de verzorging die zij nodig hebben. Thuiswonende ouderen uit de omgeving kunnen gebruik maken van een maaltijdvoorziening via restaurant ‘de Gasterij’ van zorgcentrum Elvira-Leontine. Cicero Zorggroep stelt tevens allerlei zorgfaciliteiten beschikbaar aan de bewoners in de levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen.

Alzheimercafé
Elke eerste woensdag van de maand (behalve in de vakantiemaanden juli en augustus) organiseert zorgcentrum Elvira-Leontine het Alzheimercafé. Iedereen die meer wil weten over de gevolgen van en het omgaan met mensen met de ziekte van Alzheimer is in het Alzheimercafe van harte welkom.

Extra diensten en activiteiten
Extra diensten van zorgcentrum Elvira zijn de winkel, de gebedsdiensten, de kapsalon en de pedicure. Gedurende het gehele jaar worden er diverse sociaal-culturele activiteiten georganiseerd, zoals een preuvenement, een modeshow en de revue. Daarnaast zijn er wekelijks terugkerende activiteiten zoals het koor, de kaartclub, sportactiviteiten, handwerken en jeu de boules. Met de hulp van veel vrijwilligers kunnen wij dit allemaal mogelijk maken. Deze activiteiten zijn zowel voor de bewoners van zorgcentrum Elvira-Leontine als de ouderen in de buurt.

In zorgcentrum Elvira-Leontine hechten we veel waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg specifiek gericht op het individu. Wij trachten daartoe maximale voorwaarden te bieden om aan de behoefte van de cliënt, gerelateerd aan achtergrond en levensbeschouwing, tegemoet te komen. Naast medewerkers van de afdeling kan een cliënt te maken krijgen met een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), maatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of geestelijk verzorger. In het zorgplan, dat in samenspraak met de cliënt wordt opgesteld, worden afspraken gemaakt over de zorg die de cliënt krijgt. Elke cliënt heeft een medewerker toegewezen gekregen (AVZ = afstemmer van zorg), die altijd op de hoogte is van het zorgleefplan en dit bewaakt.

Cliëntenraad
Uiteraard heeft zorgcentrum Elvira-Leontine een eigen cliëntenraad waardoor de belangen van de cliënten worden behartigd. Regelmatig is er overleg tussen de clustermanager en de cliëntenraad. Onderwerpen als kwaliteit van zorg en dienstverlening en tevredenheid van cliënten staan hierin centraal.

Rondleiding
Er bestaat de mogelijkheid een rondleiding te krijgen. Voor een rondleiding of vragen kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice, T 0900 – 500 9 500 of de receptie van zorgcentrum Elvira-Leontine, T 046 - 442 91 11.