Zorgcentrum Huize Louise

Vanuit het motto “Met mensen voor mensen” worden nieuwe cliënten van harte welkom geheten.
Huize Louise is een zorgcentrum voor ouderen. Gevestigd in het hart van Brunssum met als voortuin het schitterende vijverpark en in directe nabijheid van het centrum. Dit zorgcentrum is een plaats waar de bewoner op een prettige wijze woont, zorg ontvangt en zin geeft aan zijn of haar leven.

Door het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg in een beschermde woonomgeving wordt getracht een leefomgeving te scheppen waarin het prettig wonen is. Tevens behouden de bewoners in deze leefomgeving de vrijheid en het recht om hun leven naar eigen inzicht in te richten.

Er wordt verzorgingshuiszorg ('langdurig verblijf zonder behandeling') geboden voor 46 ouderen, waaronder 4 echtparen.
Daarnaast wordt ook verpleeghuiszorg voor dementerende ouderen (38 plaatsen) aangeboden.

Psychogeriatrie (PG) is bedoeld voor ouderen met een vorm van dementie zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Doelstelling van verpleeghuiszorg PG op de verpleegunit Beemdenhof in Huize Louise is het bieden van beschermd kleinschalig wonen (max. 10 huisgenoten per afdeling). Iedere huisgenoot beschikt over een woon-/slaapkamer met eigen sanitair. Centraal op de afdeling is een huiskamer ingericht waarin dagbesteding wordt aangeboden. Hierdoor kan worden voldaan aan persoonlijke wensen zoals het hebben van sociale contacten en kan men leuke dagelijkse bezigheden verrichten. De inrichting draagt bij tot het zich snel thuis voelen. Zo heeft iedere bewoner een eigen voordeur, hetgeen de herkenbaarheid ten goede komt.

Elke afdeling heeft een eigen thema en dus ook een eigen naam, te weten Parklaan, Kerkplein, Vijverpad, Mergelweg. Middels aangepaste verlichting, kleuren, grote reproducties van bomen, gebouwen e.d., een wolkenplafond, grindtegels en vogelgeluiden op de gang, is getracht het gevoel van buiten naar binnen te halen.

Ook de veiligheid staat hoog in het vaandel. Zo zijn de 4 afdelingen bijvoorbeeld volledig drempelloos, zijn alle kranen temperatuurbegrensd, gaat de verlichting bij het betreden van de sanitaire ruimtes automatisch aan en zijn de gangen ’s nachts middels camera’s te observeren. Ook kan, indien gewenst/noodzakelijk is, een draadloze sensor geplaatst worden zodat huisgenoten toch een optimale bewegingsvrijheid hebben doch de verzorgende een signaal krijgt wanneer een huisgenoot zijn/haar bed of zijn/haar kamer verlaat. Naast een optimaal wooncomfort, goede (para)medische zorgverlening en individueel afgestemde dagbesteding, worden verzorgende activiteiten door medewerkers op belevingsgerichte wijze uitgevoerd. Huiselijkheid, een groot goed! In Huize Louise vanzelfsprekend.

De binnentuin is voor alle cliënten een fijne plek om te vertoeven, met voldoende zit-/rustplaatsen.

Zorgcentrum Huize Louise heeft een eigen cliëntenraad waardoor de belangen van de cliënten worden behartigd. Regelmatig is er overleg tussen de directie en de cliëntenraad. Onderwerpen als kwaliteit van zorg en dienstverlening en tevredenheid van cliënten staan hierin centraal.