Zorgservice

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft Cicero Zorggroep een eigen zorgservice.
Cicero Zorgservice heeft als doel een optimale match te realiseren tussen de vraag/behoefte van u als cliënt en het zorg- en dienstenaanbod van Cicero Zorggroep.

Bij Cicero Zorgservice kunt u terecht voor antwoord op alle vragen over:

  • Het zorg- en dienstenaanbod van Cicero Zorggroep en haar locaties;
  • mogelijkheden voor ondersteuning voor thuiswonende ouderen;
  • mogelijkheden op het gebied van dagbehandeling, dagverzorging;
  • mogelijkheden voor verblijf in de verpleeg- en verzorgingshuizen, aanleunwoningen, woonzorgcentra en levensloopbestendige woningen;
  • mogelijkheden voor tijdelijk verblijf in de vorm van revalidatie en palliatieve zorg;
  • de procedure van de zorgtoewijzing;
  • indicatiestelling;
  • wachtlijsten;
  • casemanagement dementie;
  • cliëntondersteuning langdurige zorg.

Voor een aantal zorgdiensten is een CIZ*-indicatie vereist. Deze indicatie kan Cicero Zorgservice voor u aanvragen.

Bij Cicero Zorgservice kunt u ook terecht voor alle andere informatie die met zorgtoewijzing te maken heeft. De zorgtoewijzer van Cicero Zorgservice is ook maatschappelijk werker. De zorgtoewijzers zijn verbonden aan ‘vaste’ locaties van Cicero Zorggroep. Dit betekent dat betreffende zorgtoewijzer vanaf het moment van de zorgtoewijzing en ook na de opname betrokken is bij uw situatie. De maatschappelijk werker neemt, indien nodig, deel aan het multidisciplinair overleg. Bij hulpvragen van psychosociale aard of bij praktische materiële vragen kunt u met de betreffende maatschappelijk werker contact opnemen. Cicero Zorgservice is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week op het gratis telefoonnummer 0900 500 9 500 of per mail 
E zorgservice@cicerozorggroep.nl. Ook met vragen over thuiszorg kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice.

Zorgtoewijzingsprocedure
Voor een aantal zorgdiensten van Cicero Zorggroep, dient u te beschikken over een CIZ-indicatie.
Cicero Zorgservice kan deze voor u aanvragen. Wanneer u al in het bezit bent van een indicatie, kunt u eveneens contact met ons opnemen. Samen met u bespreken we uw zorgvraag en zoeken we met u naar een passend aanbod. Mocht het onverhoopt zo zijn dat Cicero u niet op korte termijn van dienst kan zijn omdat er sprake is van een wachtlijst, dan bekijken we in onderling overleg hoe we deze wachttijd zo goed mogelijk kunnen overbruggen.

* CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg