Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Cicero Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding

Cicero Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding is de ‘praktijk in de wijk’ waar u terecht kunt voor een breed scala aan behandelingen en advies. Onze eerstelijns behandelaren (medici, paramedici en gespecialiseerde verpleegkundigen) werken hier in nauwe, multidisciplinaire samenwerking waardoor u kunt profiteren van een brede kennis zonder dat u veel behandelaren hoeft te zien.

In moderne, goed uitgeruste oefenruimtes volgt u op individuele basis of in groepsverband fysiotherapie, ergotherapie of andersoortige therapieën. Er worden  bovendien regelmatig cursussen gegeven (valpreventie, zelfmanagement). Bent u niet in staat naar ons toe te komen, dan komen we ook graag bij u thuis.

Bent u mantelzorger en heeft u vragen voor uzelf, voor degene aan wie u de mantelzorg verleent of voor beiden?  Het Expertisecentrum biedt graag een luisterend oor om u te helpen uw (zorg)vraag te verhelderen en u op basis daarvan advies te geven over de mogelijkheden die we hebben om u te ondersteunen.

Hoewel Cicero Zorggroep gespecialiseerd is in alle vormen van ondersteuning en begeleiding van de oudere mens, kan in principe elke volwassene bij het Expertisecentrum terecht voor behandeling en begeleiding.

“Het Cicero Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding is een praktijk in de wijk!”
Raquel Knubben
Praktijkhouder Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding

Van eenvoudig advies tot multidisciplinaire behandeling

Samen met u bekijken we hoe we u het beste kunnen helpen. Misschien bent u voor behandeling naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist verwezen door uw huisarts. Misschien heeft u een vraag over ondersteuning bij geheugenproblematiek of wilt u graag onder begeleiding van een fysiotherapeut sportief bewegen.

Het kan ook zo zijn dat u langzaamaan merkt dat u steeds meer hulp en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dan kan het verstandig zijn om met verschillende specialisten te kijken naar uw situatie. Onze specialisten zijn bekend met (complexe) problematiek en kunnen, mede door de onderlinge samenwerking, goed inschatten wat de beste en snelste weg is naar een oplossing.

Cursussen

Het Expertisecentrum biedt diverse cursussen aan voor thuiswonende senioren. Deze cursussen hebben tot doel u te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen of zijn soms duidelijk gericht op een thema. Het Expertisecentrum biedt onder meer onderstaande cursussen aan:

Zelfmanagement voor ouderen 
In deze cursus leert u hoe u om kunt gaan zaken die door uw leeftijd meer moeite kosten of niet meer lukken. U leert zelf zoveel mogelijk de regie in handen te houden en uw leven thuis zo praktisch en aangenaam mogelijk te maken. U kunt waar nodig vaardigheden ontwikkelen of verbeteren m.b.t. zelfstandigheid en onafhankelijkheid: Het programma ‘Langer zelfstandig thuis blijven, wat kan ik zelf doen?’, bestaat uit 6 bijeenkomsten. Per keer worden een aantal onderwerpen uitgebreid besproken. Ook krijgt u over hetgeen dat is besproken schriftelijke informatie mee.

Zicht op evenwicht (valpreventie) |
Veel oudere mensen zijn bang om te vallen. Deze angst kan er soms voor zorgen dat de dagelijkse bezigheden worden belemmerd of kan soms zelfs leiden tot isolement. De cursus ‘Zicht op evenwicht’ zorgt ervoor dat het vertrouwen in bewegen weer terugkomt, en dat de spierkracht en balans worden verbeterd.

Zicht op evenwicht kan zowel in groepsverband als individueel worden aangeboden.

De groepsvariant bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. Data en tijdstippen worden in overleg gepland.

De individuele variant bestaat uit 3 huisbezoeken en 4 telefonische consulten en wordt individueel met u afgesproken.

Verwijzing en vergoeding

Fysiotherapie  
Om in aanmerking te komen voor fysiotherapie of manuele therapie is een verwijzing welkom, maar niet noodzakelijk. (Voor behandelingen aan huis heeft u wel een verwijzing nodig).

Ergotherapie
Om in aanmerking te komen voor ergotherapie is een verwijzing noodzakelijk. Ergotherapie wordt vergoed via de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering*.

Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per jaar vergoed.

Logopedie
Om voor logopedie in aanmerking te komen is een verwijzing noodzakelijk. Logopedie wordt vergoed via de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering*. 

Diëtetiek
Om voor diëtetiek in aanmerking te komen is een verwijzing noodzakelijk. Diëtetiek wordt vergoed via de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering*.

Per kalenderjaar wordt door uw basisverzekering maximaal 3 uur dieetadvisering vergoed. Wanneer u meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heeft, vergoedt mogelijk uw aanvullende verzekering nog een deel.

Geestelijke begeleiding
Voor geestelijke begeleiding is geen verwijzing nodig. Geestelijke begeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekering of anderszins. Wanneer uw meer wilt weten over de kosten, belt of mailt u ons dan op het algemene nummer van het Expertise-centrum, T 045 800 13 57.

Gedragsconsultatie ter ondersteuning van mantelzorgers en thuiswonenden met dementie
Om gebruik te maken van gedragsconsultatie is een doorverwijzing van uw huisarts, zorgtrajectbegeleider (casemanager) dementie, wijkverpleegkundige of medisch specialist noodzakelijk. Desgewenst kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over het traject of de verwijzing. 

Indien vanwege de complexiteit een langdurig behandel-/ondersteuningstraject traject noodzakelijk is, dient hiervoor samen met uw huisarts een CIZ-indicatie te worden aangevraagd. 

*        Bij een vergoeding via de basisverzekering is uw eigen risico van toepassing.

Adres

Cicero Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding
Praktijk locatie Emmastaete
Akerstraat Noord 63 hs03
6446 XC Brunssum
T: 045 800 13 57

Vragen?

Voor vragen over bijvoorbeeld  wachtlijsten of rondleidingen kunt u contact opnemen met Cicero Zorgservice: 0900 500 9 500