Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Opleidingen

Ben je op zoek naar een interessante opleidings- of stageplaats bij een moderne zorgorganisatie, waar de cliënt centraal staat in alles wat we doen? En waar gewerkt wordt met de nieuwste technologische snufjes op het gebied van zorg? 

Dan hebben wij misschien de juiste plek voor jou!

Opleiding tot verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg

Cicero Zorggroep biedt de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) aan. Deze BBL-opleiding is een driejarige opleiding tot verzorgende IG en maatschappelijke zorg. Je leert om je te bekwamen in het verlenen van lichamelijke zorg, het begeleiden van ouderen in moeilijke levenssituaties, het maken en uitvoeren van zorgleefplannen, zorgtechnologie, het werken in teamverband en het samenwerken met andere disciplines en aan de ontwikkeling van jou als werknemer in de zorg. Zo ontdek je jouw talent binnen de zorg! 

De opleiding is een combinatie van werken (70%) en leren (30%). Het praktijkgedeelte (‘werken’) vindt plaats bij Cicero Zorggroep en het theoriegedeelte (‘leren’) vindt plaats bij het Vista College (locatie Heerlen of Maastricht).

Heb je al een achtergrond in de zorg? Dan is er ook een verkort traject mogelijk! Bespreek de mogelijkheden met de afdeling opleidingen via M 06 50 08 26 90.

Interesse?
Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. Of neem contact op met de afdeling Opleidingen Cicero Zorggroep via M 06 50 08 26 90 of E opleidingen@cicerozorggroep.nl

Opleidingsplek voor specialist ouderengeneeskunde

Cicero Zorggroep is een zorginstelling die erkend is als opleidingsinstituut voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. 

Kandidaten voor een opleidingsplaats kunnen zich melden bij de verantwoordelijke vakgroep ouderengeneeskunde
(via receptie Schuttershof T 045 - 400 23 00).

Stageplaatsen

Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Ook is er één stageplek beschikbaar voor de universitaire opleiding tot psycholoog.

Scholing medewerkers

Leren op de werkplek, onder begeleiding van onze eigen experts, stelt ons in staat heel specifiek op cliëntniveau instructies te geven aan medewerkers hoe met bepaalde problematiek om te gaan. Maar ook elkaar aanspreken op de werkwijze, feedback durven te geven en kunnen ontvangen, zijn zaken waar we samen dagelijks aan werken.

In een werkomgeving die steeds weer verandert, zijn wij voortdurend alert op de leerbehoeften van onze medewerkers. Samen kijken we naar de beste oplossing: soms is een groepsworkshop rondom een bepaald thema gewenst, soms een individuele training of een specifieke opleiding. Bekwaamheden en competenties worden op individueel medewerkersniveau bijgehouden in ons leermanagement systeem.

Onderhouden van bekwaamheden
Elke 3 jaar worden verzorgenden IG en verpleegkundigen uitgebreid getoetst op hun bekwaamheid in voorbehouden handelingen. Eventuele bijscholing gebeurt via E-learning.

Daarnaast is er een periodieke verplichte training voor mensen ‘aan het bed’, waarin onderwerpen aan bod komen als omgaan met agressie en geweld, preventie ouderenmishandelingen of verzorging bij gedwongen opname.

Ons specialistisch team en de BIG-tutoren worden jaarlijks getoetst en hebben tweejaarlijks een klassikale training. Op het gebied van ARBO heeft elke medewerker een rol als BHV-er of als evacuatiespecialist/assistent.