Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Opleidingen

Ben je op zoek naar een interessante opleidings- of stageplaats bij een moderne zorgorganisatie, waar de cliënt centraal staat in alles wat we doen? En waar gewerkt wordt met de nieuwste technologische snufjes op het gebied van zorg? 

Dan hebben wij misschien de juiste plek voor jou!

Opleiding tot verzorgende IG

In samenwerking met ROC Leeuwenborgh in Maastricht biedt Cicero Zorggroep je een unieke opleidingsvariant, waarin de BOL en de BBL opleidingen gecombineerd worden (BOL in BBL)

Je wordt tijdens je opleiding goed begeleid door verzorgenden en verpleegkundigen op de afdeling en het team praktijkopleiders van Cicero Zorggroep.

Interesse?

Klik hier voor meer informatie over de opleidingsvarianten. Of neem contact op met de afdeling Opleidingen Cicero Zorggroep, M 06 50 08 26 90,  E opleidingen@cicerozorggroep.nl

BeroepsOpleidende Leerweg (BOL)
​Tijdens je eerste leerjaar voor verzorgende IG krijg je op school een stevig pakket theorie aangeboden. Daarnaast loop je 1 dag in de week stage bij meerdere zorgcentra van Cicero Zorggroep. Je ontvangt daarvoor een stagevergoeding.

Jaarlijks is er een aantal BOL in BBL opleidingsplekken beschikbaar.

BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL)
Tijdens je 2de en 3de leerjaar verzorgende IG werk je bij Cicero Zorggroep. Je leert het vak in de praktijk en gaat nog 1 dag per week naar school. Cicero Zorggroep is je werkgever en je ontvangt een leerlingensalaris conform de CAO VVT.
 

Opleidingsplek voor specialist ouderengeneeskunde

Cicero Zorggroep is een zorginstelling die erkend is als opleidingsinstituut voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. 

Kandidaten voor een opleidingsplaats kunnen zich melden bij de verantwoordelijke vakgroep ouderengeneeskunde
(via receptie Schuttershof T 045 - 400 23 00).

Stageplaatsen

Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Ook is er één stageplek beschikbaar voor de universitaire opleiding tot psycholoog.

Scholing medewerkers

Leren op de werkplek, onder begeleiding van onze eigen experts, stelt ons in staat heel specifiek op cliëntniveau instructies te geven aan medewerkers hoe met bepaalde problematiek om te gaan. Maar ook elkaar aanspreken op de werkwijze, feedback durven te geven en kunnen ontvangen, zijn zaken waar we samen dagelijks aan werken.

In een werkomgeving die steeds weer verandert, zijn wij voortdurend alert op de leerbehoeften van onze medewerkers. Samen kijken we naar de beste oplossing: soms is een groepsworkshop rondom een bepaald thema gewenst, soms een individuele training of een specifieke opleiding. Bekwaamheden en competenties worden op individueel medewerkersniveau bijgehouden in ons leermanagement systeem.

Onderhouden van bekwaamheden
Elke 3 jaar worden verzorgenden IG en verpleegkundigen uitgebreid getoetst op hun bekwaamheid in voorbehouden handelingen. Eventuele bijscholing gebeurt via E-learning.

Daarnaast is er een periodieke verplichte training voor mensen ‘aan het bed’, waarin onderwerpen aan bod komen als omgaan met agressie en geweld, preventie ouderenmishandelingen of verzorging bij gedwongen opname.

Ons specialistisch team en de BIG-tutoren worden jaarlijks getoetst en hebben tweejaarlijks een klassikale training. Op het gebied van ARBO heeft elke medewerker een rol als BHV-er of als evacuatiespecialist/assistent.