Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Specialist ouderengeneeskunde (uren per week nader te bepalen)

Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.
Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan ruim 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 2.200 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Binnen het Cicero Expertisecentrum voor Behandeling en Begeleiding (CEBB) is de functie vacant van

Specialist ouderengeneeskunde (het aantal uur per week is in overleg te bepalen)

De vakgroep ouderengeneeskunde binnen Cicero is breed samengesteld, van basisarts en verpleegkundig specialist tot specialist ouderengeneeskunde en daarbinnen gespecialiseerde kaderartsen. Alle (para)medische vakgroepen werken binnen Cicero multidisciplinair samen vanuit de zorgteams. Zij verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van cliënten binnen de verschillende locaties en afdelingen. Zij hebben als hoofddoelstelling het optimaal behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten die vanwege hun aandoeningen tijdelijk of permanent niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren.
Als specialist ouderengeneeskunde maak je bij Cicero Zorggroep deel uit van een dynamische en innovatieve vakgroep. De vakgroep kenmerkt zich door innovatief vermogen en een research-minded klimaat. Er wordt nauw samengewerkt met andere medisch specialisten die als consulent ingeschakeld kunnen worden. Zowel somatische, psychogeriatrische als geriatrische revalidatie zorg kunnen deel uitmaken van je werkzaamheden.

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team wil komen versterken.
Als specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor alle aspecten rondom de medische dienstverlening. Naast de medische behandeling richt je je ook op de relatie met verwijzers, zoals medisch specialisten en huisartsen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan cliënten, familie en mantelzorgers van cliënten ten aanzien van de medische toestand, de inhoud en het doel van de (multidisciplinaire) behandeling en prognose. Je levert een bijdrage aan het opstellen van het organisatiebrede (medisch) beleid, wetenschappelijk onderzoek en aan de begeleiding van artsen in opleiding.
Je werkt vanuit de kernwaarden “vriendelijk, vertrouwd en vakkundig” en stelt hierbij de cliënt en zijn relaties/vertegenwoordiger centraal.

Functie-eisen

Je bent een geregistreerd specialist ouderengeneeskunde en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Verder ben je in staat om zelfstandig in multidisciplinair verband te werken en daarbij je eigen vakgebied te vertegenwoordigen.
Daarnaast ben je in staat om snel te schakelen en te handelen daar het een dynamische werkomgeving betreft. Je beschikt over de volgende competenties: doortastend, integer, geduldig, proactief, betrokken, empathisch, collegiaal, flexibel en accuraat.
Je neemt deel aan de 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt aangeboden voor onbepaalde tijd. De functie wordt, afhankelijk van leeftijd, gehonoreerd volgens cao VVT (Verpleeg-, en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in functiegroep 75 (minimaal € 5.164,53 bruto per maand en maximaal € 8.146,47 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de cao VVT van toepassing. Bij gebleken geschiktheid wordt de mogelijkheid aangeboden om de kaderopleiding GRZ te volgen.

Je dient bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ter overleggen. Daarnaast wordt een uitvraag gedaan bij de laatste werkgever in het kader van de vergewisplicht en worden originele relevante diploma’s gecontroleerd.

Inlichtingen

Wil je meer informatie over deze functie en/of wil je graag vrijblijvend een dag of dagdeel meelopen met de vakgroep ouderengeneeskunde, dan kun je hiervoor terecht bij Mariëlle van der Velden, Specialist Ouderengeneeskunde, M 06 13 77 83 68.

Sollicitatie

Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan: Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC Brunssum t.a.v. afdeling recruitment, onder vermelding van vacaturenummer: AS-V1923. Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.