Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Verpleegkundige Cicero Thuis

Wil jij samen met ons het verschil maken in de wijk? Er verandert de komende jaren veel in de zorg en wij bewegen mee en daar hebben wij jou bij nodig. De gevraagde zorg in de wijk wordt steeds complexer. Dit vraagt van ons als organisatie dat we innoveren en investeren in nieuwe vormen van zorg.

Werken in een team vanuit meesterschap
De werkzaamheden zijn nagenoeg volledig verzorgend en verpleegtechnisch van aard en omvatten mogelijk terminale zorg. De situaties zijn over het algemeen complex en instabiel. Cliënten kunnen chronisch zieken zijn, verstandelijk of lichamelijk gehandicapten en ouderen met psychogeriatrische problematiek. Er kan sprake zijn van multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast kan de verpleegkundige opgeroepen worden voor het uitvoeren van voorbehouden verpleegtechnische handelingen in het kader van de wet BIG.
 

Wij vragen

 • Vakkennis is nodig op MBO-niveau verpleegkundige (niveau 4);
 • Bovendien dient de verpleegkundige volgens de wet BIG geregistreerd te staan en zorg te dragen voor het behoud van deze BIG-registratie;
 • Daarnaast is kennis en inzicht in de sociale kaart en meerjarige praktijkkennis op het vakgebied zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van zorg;
 • De verpleegkundige dient te ontwikkelingen vaktechnische kennis en ontwikkelingen in het vakgebied zowel zelf als op aangeven van de Zorgmanager/Planner in het vakgebied;
 • Binnen richtlijnen wordt zelfstandig gewerkt waarbij voortgangsbewaking en prioriteitstelling naar eigen inzicht plaatsvindt. Situaties worden zelfstandig beoordeeld en knelpunten worden zelfstandig opgelost. Indien nodig worden andere disciplines ingeschakeld, operationeel is terugval mogelijk op de zorgcoördinator;
 • Tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en het bewaren van een eigen houding zijn met name van belang in de dagelijkse contacten met cliënten, familie en/of relaties van de cliënt;
 • Daarnaast is het kunnen overtuigen, stimuleren en het overwinnen van weerstanden en het kunnen omgaan met verschillende belangen (ook in het contact met andere disciplines) vereist;
 • Flexibiliteit is vereist voor het kunnen inspelen op verschillende situaties en personen;
 • Eisen worden gesteld aan uitdrukkingsvaardigheid bij zowel schriftelijk als mondeling rapporteren naar collega’s, leidinggevende en andere disciplines. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is ook nodig voor de communicatie met cliënten en familie. In bepaalde gevallen kan sprake zijn van non-verbale communicatie met cliënten;
 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het nauwkeurig verrichten van verpleegtechnische handelingen;
 • Oplettendheid is vereist bij diverse werkzaamheden in soms complexe zorgsituaties en het opstellen van en toezien op de uitvoering van zorgplannen en het snel kunnen inspelen op de zorgvraag en de daarbij behorende interventies;
 • De uitvoering van de verpleegtechnische werkzaamheden dient ordelijkheid en hygiënisch plaats te vinden;
 • Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met vertrouwelijke gegevens van de cliënt;
 • Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bij de cliënt dient de verpleegkundige zich correct te gedragen.
   

Wij bieden

Wij bieden een werkomgeving binnen een klein, zelfstandig en slagvaardig zorgteam, met veel ruimte en vrijheid ten aanzien van de uitvoering van je taken en werkzaamheden. Met daar om heen een innovatieve organisatie die je ondersteunt en inspireert. 

Op deze functie is de CAO VVT van toepassing. Salariëring op basis van functiegroep (FWG) 45 en een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nicole Houkes, manager Cicero Thuis via 088 943 69 00. We verzoeken je per email je motivatie en CV te reageren naar sollicitatie@cicerozorggroep.nl indien je interesse hebt in deze vacature. We zien je reactie met belangstelling tegemoet!