Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Vrijwilligervacatures zorgcentrum Schuttershof, Brunssum

Voor zorgcentrum Schuttershof zoeken wij onderstaande vrijwilligers.

Reageer

Maatje

Wij zoeken individuele vrijwilligers die wekelijks op een vast moment onze cliënt bezoeken. Wij noemen dat maatjes. Als maatje wordt u aan een cliënt gekoppeld die behoefte heeft aan een maatje. Omdat we verschillende maatjes voor meerdere cliënten zoeken, kunnen de activiteiten die ondernomen worden divers zijn. Zo hebben we cliënten die graag naar buiten willen, boodschappen doen, naar de weekmarkt toe, wandelen, spelletje spelen, een kopje koffie drinken of een praatje maken. We gaan samen op zoek naar de juiste combinatie vrijwilliger-cliënt.

Inzet vrijwilliger: dagen en tijden in overleg.

Huiskamer

Ons zorgcentrum heeft op elke afdeling huiskamers waar cliënten een groot gedeelte van de dag doorbrengen. Hier worden de maaltijden geserveerd, wordt samen koffie gedronken en zijn medewerkers en/of vrijwilligers aanwezig om de cliënten een fijne dag te bezorgen. Denk hierbij aan het lezen van de krant, samen naar muziek luisteren of een spelletje spelen of gewoon een praatje maken en aandacht hebben voor de cliënten.

Inzet vrijwilliger: dagen en tijden in overleg.

Chauffeur

Onze cliënten gaan regelmatig naar buiten voor een activiteit, zoals het bezoeken van de markt, het zwembad, een culturele instelling of naar speciale plekken uit het verleden van een cliënt. Ook gaan ze af en toe op bewonersvakantie. Vaak zijn zij rolstoelgebonden en dus afhankelijk van het vervoer met onze eigen Cicerobusjes. Neemt u hen mee uit?

Inzet vrijwilliger: dagen en tijden in overleg.

Kienen

De kienmiddag is een moment in de week waar onze cliënten echt naar uitkijken. Helpt u mee om deze middag gezellig te laten verlopen? Werkzaamheden zijn onder andere het klaar zetten van de spelmaterialen, het afroepen van de nummers, het uitzoeken van de prijzen, het schenken van de koffie en thee en opruimen.

Er wordt op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur gekiend. Inzet vrijwilliger: aantal keer per maand in overleg

TV omroep Cicero

Cicero Zorggroep heeft een eigen TV Omroep. Zij registreren speciale bijeenkomsten of speciale gebeurtenissen zoals de Inspiratiedag voor vrijwilligers of de renovatie van een zorgcentrum. U heeft affiniteit met fotograferen en filmen. U hoeft geen ervaring te hebben binnen een omroep want u krijgt een interne training. Inzet vrijwilliger: dagen en tijden in overleg

(Stoel)yoga

Op donderdagavond vindt wekelijks een stoelyogasessie plaats. Ondersteunt u de beweegagoog bij deze beweegactiviteit?

Omdat er veel animo is, gaan we waarschijnlijk ook op de dinsdagavond ook stoelyoga aanbieden.

Inzet vrijwilliger: donderdag 17.45-20.15 uur en dinsdag 17.45-20.15 uur

Heeft u interesse in een van deze vacatures? Of wilt u uw interesse voor vrijwilligerswerk bij zorgcentrum Schuttershof kenbaar maken? Klik dan op onderstaande button. 

Reageer