Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Informatie over Coronavirus

25 mei 2020

UPDATE 25 MEI: versoepeling bezoekverbod

Tijdens de landelijke persconferentie in het kader van het coronavirus van afgelopen week is aangekondigd dat verpleeghuizen vanaf vandaag (en uiterlijk vanaf 15 juni) weer opengesteld kunnen worden voor bezoek, mits dit op een veilige manier kan gebeuren. Alle zorgcentra en revalidatieafdelingen van Cicero Zorggroep zijn daarom momenteel druk bezig met het regelen van praktische zaken om dit mogelijk te maken.

Bezoek op afspraak wordt vanaf vrijdag  29 mei  weer toegestaan onder strikte voorwaarden, om daarmee de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Contactpersonen van bewoners/cliënten zijn hierover reeds geïnformeerd.


UPDATE 15 MEI

Hoewel sinds begin deze week landelijk een aantal versoepelende maatregelen rondom corona van kracht zijn, verandert er voor de situatie binnen Cicero Zorggroep op dit moment nog niet zo veel.

Cicero Zorggroep is niet geselecteerd voor de pilot m.b.t. de bezoekregeling voor de verpleeghuizen. Gedurende de periode van deze pilot (11 tot 25 mei 2020) zijn de zorgcentra van Cicero dus gehouden aan het huidige bezoekverbod.

In afwachting van de resultaten van de pilot m.b.t. de bezoekregeling én afhankelijk van de situatie binnen Cicero tegen die tijd, kan na 25 mei al dan niet van start worden gegaan met een bezoekregeling voor bewoners. Áls de situatie een bezoekregeling toelaat, zal deze gefaseerd, gestructureerd, voorzichtig en verantwoord van start gaan.

De zorgcentra van Cicero blijven tot nader bericht ook gesloten voor wat betreft de restaurantfunctie en deelname aan activiteiten voor externen.

De restaurants van de zorgcentra van Cicero vallen niet onder de horeca en liften dus niet automatisch mee op de mogelijke landelijke openstelling van de horeca per 1 juni 2020.

Goed nieuws is dat de afname van zieke bewoners en medewerkers sterk doorzet. Veel bewoners herstellen en er komen weinig nieuwe zieken bij. Dat geldt ook voor medewerkers. Dat betekent dat we de goede kant op gaan. We hopen dat dit zo blijft en dat we daarmee zien dat de genomen maatregelen het beoogde resultaat opleveren.


UPDATE 28 APRIL

Nog steeds zijn onze zorgcentra gesloten voor bezoek, zoals ook aangegeven tijdens de landelijke persconferentie van 21 april jl.

Inmiddels wordt er door de overheid onderzoek gedaan naar een mogelijke versoepeling van deze sluiting vanaf 11 mei a.s. bij verpleeghuizen zonder een corona-besmetting.
Mocht er een wijziging komen in het bezoekbeleid, dan zullen wij hierover uiteraard communiceren.

Nog steeds worden we dagelijks verrast met bijzondere initiatieven van medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere partijen (zie onze Facebookpagina), die er alles aan doen om het onze bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd.
Dat waarderen we zeer. Dank aan iedereen!


UPDATE 6 APRIL

Ook tijdens de corona-crisis, nieuwe cliënten welkom bij Cicero!

Juist in deze tijd van de corona-crisis vindt Cicero Zorggroep het extra belangrijk om klaar te staan voor ouderen: Mensen die niet langer verantwoord thuis kunnen wonen of die vanuit het ziekenhuis nog niet terug naar huis kunnen, zijn van harte welkom in onze zorgcentra en op onze revalidatieafdelingen.
Er is GEEN OPNAMESTOP.

Oók wanneer er een verdenking is op corona is kunnen nieuwe cliënten terecht. Hiervoor is een speciale afdeling ingericht, waar cliënten met een (mogelijke) besmetting tijdelijk worden opgenomen.

Niet besmette (en niet van besmetting verdachte) cliënten worden opgenomen op de locatie/afdeling van voorkeur -indien beschikbaar-, waar uit voorzorg een aantal dagen beschermende maatregelen in acht worden genomen.

Zo kunnen we ook gedurende deze corona-crisis veilig opnemen, zowel in het verpleeghuis als tijdelijk voor herstel of revalidatie.

Ook zorg aan huis kan nog steeds aangevraagd en geleverd worden.

Heeft u vragen? Bel met Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.


UPDATE 1 APRIL

Gisteren heeft de regering bekend gemaakt dat de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus in ieder geval tot 28 april gehandhaafd blijven. Dat betekent dus ook dat de zorgcentra en dagvoorzieningen van Cicero zeker tot die datum gesloten zullen blijven voor bezoekers. in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

Onze medewerkers doen enorm hun best om de contacten tussen onze bewoners en hun naasten in stand te houden via (beeld)bellen  of andere manieren. In de tussentijd wordt er natuurlijk goed voor de bewoners gezorgd en blijven er vindingrijke ideeën ontstaan (zowel intern als ook van buitenaf) om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken in deze moeilijke tijd.

We danken nogmaals iedereen hiervoor en hebben er vertrouwen in dat we hier samen doorheen komen!


UPDATE 26 MAART

Ruim een week geleden zag Cicero zich genoodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen, waarbij onder meer bezoek op onze locaties niet meer werd toegestaan en onze dagvoorzieningen sloten. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht. Het is niet gemakkelijk: onze bewoners/cliënten, familie/mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers, iedereen heeft het er moeilijk mee. Tegelijkertijd zien we een enorme kracht bij iedereen om er samen het beste van te maken.

Net als het RIVM zijn we binnen Cicero voorzichtig positief, en zien we dat het aantal zieke bewoners minder hard stijgt dan werd gevreesd en ook dat er weer een aantal zieke bewoners aan de beterende hand is.

Dat geeft hoop, maar we zijn er nog niet. Samen gaan we verder om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Cicero voelt zich daarin enorm gesteund door iedereen: zoveel mooie acties en steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken (zie onze Facebookpagina).

We danken iedereen voor het begrip en de steun!


UPDATE 19 MAART

Thans zijn er helaas meerdere corona besmettingen op diverse locaties geconstateerd. Onze prioriteit ligt nu op het goed informeren van cliënten, medewerkers en familie van betreffende locaties en natuurlijk het waarborgen van de zorg voor onze cliënten.

Vanzelfsprekend blijven we alle maatregelen in acht nemen die verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.


UPDATE 18 MAART

Helaas zijn er bij Cicero Zorggroep gisteren op 2 locaties besmettingen met het coronavirus bij cliënten vastgesteld. 

Het betreft Schuttershof in Brunssum (2 bewoners zijn besmet, waarvan er één helaas is overleden) en ’t Brook in Voerendaal (1 cliënt besmet).

Natuurlijk heeft Cicero Zorggroep alle maatregelen getroffen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Cliënten, medewerkers en familie zijn zorgvuldig en op maat persoonlijk geïnformeerd.


UPDATE 16 MAART

Om de veiligheid van onze bewoners/cliënten en medewerkers te waarborgen, ziet Cicero Zorggroep zich genoodzaakt een aantal extra maatregelen te nemen in lijn met de maatregelen en besluiten die de overheid zondag 15 maart jl aankondigde.

  • Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat vanaf maandag 16 maart, 10.00 uur, er tot nader bericht geen bezoek meer is toegestaan op onze locaties (zorgcentra, revalidatieafdelingen en tijdelijk verblijf).
  • Ook onze dagvoorzieningen zijn met ingang van dinsdag 17 maart gesloten.
  • Voor onze thuiswonende cliënten blijven we thuiszorg bieden. Medewerkers zijn natuurlijk wel alert op signalen van het coronavirus bij cliënten en nemen daarop zo nodig actie.
  • Er is geen opnamestop voor nieuwe cliënten.

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen het uiterste vragen van onze bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We hopen u gauw weer in onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande is actuele informatie die snel kan wijzigen. Blijf daarom deze pagina in de gaten houden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD en het RIVM.