Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Informatie over Coronavirus

14 september 2020

UPDATE 14 SEPTEMBER: Zoals de overheid overal laat weten ‘zijn wij misschien klaar met corona, maar is corona nog niet klaar met ons’.

In deze situatie zit Nederland nu zo’n beetje. Dat merken we op allerlei fronten.

Daarom hebben we binnen Cicero zaken goed op een rij gezet. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn zich bewust van de risico’s en er zijn goede afspraken, richtlijnen en protocollen die worden nageleefd. Op deze manier willen we de kans op nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkómen.

Algemeen

De basisregels m.b.t. corona blijven van belang voor iedereen. We hebben deze binnen Cicero nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, zowel bij medewerkers, vrijwilligers als contactpersonen van cliënten/bewoners.

Deze basisregels zijn:

 • Blijf thuis bij klachten/een (mogelijke) besmetting van u zelf of een familielid/huisgenoot.
 • Laat u testen, en blijf in elk geval thuis (kom niet op bezoek) tot u een negatieve testuitslag en geen klachten meer heeft. 
 • Hou 1,5 m afstand. Draag bij bezoek aan uw naaste een mondkapje wanneer u dat veiliger vindt.
 • Zorg voor een goede handhygiëne.
 • Hoest en nies in elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Wat doet Cicero?

Medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen. Pas na een negatieve testuitslag kunnen zij weer aan de slag. In de tussentijd wordt op de afdeling waar de medewerker werkt gedurende 10 dagen gewerkt met mondkapjes.

Bewoners/cliënten met corona-verschijnselen (zorgcentra en revalidatie) worden getest. In elk geval tot aan de testuitslag wordt gewerkt met mondkapjes.
Bewoners /cliënten worden zoveel mogelijk op de eigen kamer verzorgd.

Met cliënten van Cicero Thuis is afgesproken dat de cliënt zelf belt met de planningsafdeling van Cicero Thuis wanneer er corona gerelateerde klachten zijn, zodat onze medewerkers vóór de afspraak op de hoogte zijn.

Daarnaast is besloten dat de medewerkers van de zorgcentra van Cicero preventief een mondkapje en handschoenen zullen dragen wanneer de social distance niet in acht kan worden genomen (tijdens [zorg]momenten in nabijheid). Thuiszorgmedewerkers dragen tijdens hun gehele dienst een mondkapje.

Wat vragen we van u?

Naast uw aandacht voor de basisregels vragen we bezoekers ook de volgende zaken in acht te blijven nemen, zodat we samen de veiligheid van onze bewoners/cliënten optimaliseren:

Bij bezoek van onze zorgcentra/revalidatieafdelingen geldt het volgende:

 • Registreren blijft van kracht.
 • Bezoek (max. 2) vindt plaats op de kamer van de bewoner/cliënt, tenzij dat om een bepaalde reden niet kan. In dat geval wordt een afspraak met de manager gemaakt over een vervangende bezoekplek.
 • Tijdens het bezoek loopt u rechtstreeks naar de kamer (of afgesproken bezoekplek) toe. We verzoeken u dringend om niet onnodig rond te lopen op de locatie.
 • Wanneer u iemand van de verpleging nodig heeft, kunt u op de aanwezige bel drukken. Er komt dan iemand naar de kamer toe.

UPDATE 1 JULI: Het maken van een afspraak voor bezoek is niet meer nodig.

Vanaf vandaag is het niet meer nodig om een afspraak te maken voor bezoek.

Mocht zich op een locatie/afdeling een besmetting voordoen, waarbij toch beperkt bezoek mogelijk is in een separate ruimte, dan worden contactpersonen hierover geïnformeerd en vindt bezoek wél op afspraak plaats.


UPDATE 26 JUNI

Cicero is blij om met directe ingang de volgende versoepeling van de bezoekregeling aan te kunnen kondigen voor de locaties/afdelingen die besmettingsvrij zijn en onder voorbehoud van nieuwe besmettingen. 

Bewoners/cliënten mogen 2 bezoekers per keer* ontvangen zonder tijdslimiet en dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn. Bezoek vindt nog steeds plaats op afspraak en bezoekers dienen zich te registreren en te legitimeren.

Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner/cliënt, tenzij dit een tweepersoonskamer betreft of bezoek op de kamer om een andere reden niet veilig (social distance) of wenselijk is. In dat geval vindt bezoek plaats in een algemene ruimte (met tijdslimiet) of buiten (zonder tijdslimiet).

Bewoners/cliënten kunnen met familie mee naar buiten en/of naar huis voor familiebezoek als dat wenselijk is, uiteraard met inachtneming van de social distance en de hygiënemaatregelen.

Contactpersonen van bewoners/cliënten zijn per brief geïnformeerd over het bovenstaande. 

* Voor de Cicero-revalidatieafdelingen bij Adelante is de ingangsdatum hiervan 27 juni 2020.


UPDATE 10 JUNI 

Verdere versoepeling bezoekregeling

Sinds 29 mei kunnen onze bewoners/cliënten weer bezoek ontvangen van één vaste bezoeker. Dat is goed gegaan, volgens de regels gelopen en heel belangrijk: het heeft tot veel blijdschap geleid bij bewoners/cliënten en hun familie!

Gelukkig kunnen we constateren dat er in de tussentijd geen nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

Vanaf maandag 15 juni wordt de bezoekregeling dan ook versoepeld en mag er weliswaar per bezoek nog steeds op afspraak maar één bezoeker komen, maar dit hoeft geen vaste bezoeker meer te zijn, Bovendien mag het bezoek (op de meeste locaties) op de kamer van de bewoner/cliënt plaatsvinden. Ook kan een wandelingetje buiten worden gemaakt.

Contactpersonen zijn geïnformeerd over de exacte gang van zaken en regels om alles veilig te laten verlopen. Het beleid in dezen kan per locatie verschillen, afhankelijk van de (gebouwelijke) mogelijkheden.


UPDATE 25 MEI

Tijdens de landelijke persconferentie in het kader van het coronavirus van afgelopen week is aangekondigd dat verpleeghuizen vanaf vandaag (en uiterlijk vanaf 15 juni) weer opengesteld kunnen worden voor bezoek, mits dit op een veilige manier kan gebeuren. Alle zorgcentra en revalidatieafdelingen van Cicero Zorggroep zijn daarom momenteel druk bezig met het regelen van praktische zaken om dit mogelijk te maken.

Bezoek op afspraak wordt vanaf vrijdag  29 mei  weer toegestaan onder strikte voorwaarden, om daarmee de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Contactpersonen van bewoners/cliënten zijn hierover reeds geïnformeerd.


UPDATE 15 MEI

Hoewel sinds begin deze week landelijk een aantal versoepelende maatregelen rondom corona van kracht zijn, verandert er voor de situatie binnen Cicero Zorggroep op dit moment nog niet zo veel.

Cicero Zorggroep is niet geselecteerd voor de pilot m.b.t. de bezoekregeling voor de verpleeghuizen. Gedurende de periode van deze pilot (11 tot 25 mei 2020) zijn de zorgcentra van Cicero dus gehouden aan het huidige bezoekverbod.

In afwachting van de resultaten van de pilot m.b.t. de bezoekregeling én afhankelijk van de situatie binnen Cicero tegen die tijd, kan na 25 mei al dan niet van start worden gegaan met een bezoekregeling voor bewoners. Áls de situatie een bezoekregeling toelaat, zal deze gefaseerd, gestructureerd, voorzichtig en verantwoord van start gaan.

De zorgcentra van Cicero blijven tot nader bericht ook gesloten voor wat betreft de restaurantfunctie en deelname aan activiteiten voor externen.

De restaurants van de zorgcentra van Cicero vallen niet onder de horeca en liften dus niet automatisch mee op de mogelijke landelijke openstelling van de horeca per 1 juni 2020.

Goed nieuws is dat de afname van zieke bewoners en medewerkers sterk doorzet. Veel bewoners herstellen en er komen weinig nieuwe zieken bij. Dat geldt ook voor medewerkers. Dat betekent dat we de goede kant op gaan. We hopen dat dit zo blijft en dat we daarmee zien dat de genomen maatregelen het beoogde resultaat opleveren.


UPDATE 28 APRIL

Nog steeds zijn onze zorgcentra gesloten voor bezoek, zoals ook aangegeven tijdens de landelijke persconferentie van 21 april jl.

Inmiddels wordt er door de overheid onderzoek gedaan naar een mogelijke versoepeling van deze sluiting vanaf 11 mei a.s. bij verpleeghuizen zonder een corona-besmetting.
Mocht er een wijziging komen in het bezoekbeleid, dan zullen wij hierover uiteraard communiceren.

Nog steeds worden we dagelijks verrast met bijzondere initiatieven van medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere partijen (zie onze Facebookpagina), die er alles aan doen om het onze bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd.
Dat waarderen we zeer. Dank aan iedereen!


UPDATE 6 APRIL

Ook tijdens de corona-crisis, nieuwe cliënten welkom bij Cicero!

Juist in deze tijd van de corona-crisis vindt Cicero Zorggroep het extra belangrijk om klaar te staan voor ouderen: Mensen die niet langer verantwoord thuis kunnen wonen of die vanuit het ziekenhuis nog niet terug naar huis kunnen, zijn van harte welkom in onze zorgcentra en op onze revalidatieafdelingen.
Er is GEEN OPNAMESTOP.

Oók wanneer er een verdenking is op corona is kunnen nieuwe cliënten terecht. Hiervoor is een speciale afdeling ingericht, waar cliënten met een (mogelijke) besmetting tijdelijk worden opgenomen.

Niet besmette (en niet van besmetting verdachte) cliënten worden opgenomen op de locatie/afdeling van voorkeur -indien beschikbaar-, waar uit voorzorg een aantal dagen beschermende maatregelen in acht worden genomen.

Zo kunnen we ook gedurende deze corona-crisis veilig opnemen, zowel in het verpleeghuis als tijdelijk voor herstel of revalidatie.

Ook zorg aan huis kan nog steeds aangevraagd en geleverd worden.

Heeft u vragen? Bel met Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.


UPDATE 1 APRIL

Gisteren heeft de regering bekend gemaakt dat de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus in ieder geval tot 28 april gehandhaafd blijven. Dat betekent dus ook dat de zorgcentra en dagvoorzieningen van Cicero zeker tot die datum gesloten zullen blijven voor bezoekers. in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

Onze medewerkers doen enorm hun best om de contacten tussen onze bewoners en hun naasten in stand te houden via (beeld)bellen  of andere manieren. In de tussentijd wordt er natuurlijk goed voor de bewoners gezorgd en blijven er vindingrijke ideeën ontstaan (zowel intern als ook van buitenaf) om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken in deze moeilijke tijd.

We danken nogmaals iedereen hiervoor en hebben er vertrouwen in dat we hier samen doorheen komen!


UPDATE 26 MAART

Ruim een week geleden zag Cicero zich genoodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen, waarbij onder meer bezoek op onze locaties niet meer werd toegestaan en onze dagvoorzieningen sloten. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht. Het is niet gemakkelijk: onze bewoners/cliënten, familie/mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers, iedereen heeft het er moeilijk mee. Tegelijkertijd zien we een enorme kracht bij iedereen om er samen het beste van te maken.

Net als het RIVM zijn we binnen Cicero voorzichtig positief, en zien we dat het aantal zieke bewoners minder hard stijgt dan werd gevreesd en ook dat er weer een aantal zieke bewoners aan de beterende hand is.

Dat geeft hoop, maar we zijn er nog niet. Samen gaan we verder om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Cicero voelt zich daarin enorm gesteund door iedereen: zoveel mooie acties en steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken (zie onze Facebookpagina).

We danken iedereen voor het begrip en de steun!


UPDATE 19 MAART

Thans zijn er helaas meerdere corona besmettingen op diverse locaties geconstateerd. Onze prioriteit ligt nu op het goed informeren van cliënten, medewerkers en familie van betreffende locaties en natuurlijk het waarborgen van de zorg voor onze cliënten.

Vanzelfsprekend blijven we alle maatregelen in acht nemen die verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.


UPDATE 18 MAART

Helaas zijn er bij Cicero Zorggroep gisteren op 2 locaties besmettingen met het coronavirus bij cliënten vastgesteld. 

Het betreft Schuttershof in Brunssum (2 bewoners zijn besmet, waarvan er één helaas is overleden) en ’t Brook in Voerendaal (1 cliënt besmet).

Natuurlijk heeft Cicero Zorggroep alle maatregelen getroffen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Cliënten, medewerkers en familie zijn zorgvuldig en op maat persoonlijk geïnformeerd.


UPDATE 16 MAART

Om de veiligheid van onze bewoners/cliënten en medewerkers te waarborgen, ziet Cicero Zorggroep zich genoodzaakt een aantal extra maatregelen te nemen in lijn met de maatregelen en besluiten die de overheid zondag 15 maart jl aankondigde.

 • Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat vanaf maandag 16 maart, 10.00 uur, er tot nader bericht geen bezoek meer is toegestaan op onze locaties (zorgcentra, revalidatieafdelingen en tijdelijk verblijf).
 • Ook onze dagvoorzieningen zijn met ingang van dinsdag 17 maart gesloten.
 • Voor onze thuiswonende cliënten blijven we thuiszorg bieden. Medewerkers zijn natuurlijk wel alert op signalen van het coronavirus bij cliënten en nemen daarop zo nodig actie.
 • Er is geen opnamestop voor nieuwe cliënten.

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen het uiterste vragen van onze bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We hopen u gauw weer in onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande is actuele informatie die snel kan wijzigen. Blijf daarom deze pagina in de gaten houden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD en het RIVM.