Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Informatie over Coronavirus

01 april 2020

UPDATE 1 APRIL

Gisteren heeft de regering bekend gemaakt dat de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus in ieder geval tot 28 april gehandhaafd blijven. Dat betekent dus ook dat de zorgcentra en dagvoorzieningen van Cicero zeker tot die datum gesloten zullen blijven voor bezoekers. in het belang van ieders gezondheid en veiligheid.

Onze medewerkers doen enorm hun best om de contacten tussen onze bewoners en hun naasten in stand te houden via (beeld)bellen  of andere manieren. In de tussentijd wordt er natuurlijk goed voor de bewoners gezorgd en blijven er vindingrijke ideeën ontstaan (zowel intern als ook van buitenaf) om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken in deze moeilijke tijd.

We danken nogmaals iedereen hiervoor en hebben er vertrouwen in dat we hier samen doorheen komen!


UPDATE 26 MAART

Ruim een week geleden zag Cicero zich genoodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen, waarbij onder meer bezoek op onze locaties niet meer werd toegestaan en onze dagvoorzieningen sloten. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht. Het is niet gemakkelijk: onze bewoners/cliënten, familie/mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers, iedereen heeft het er moeilijk mee. Tegelijkertijd zien we een enorme kracht bij iedereen om er samen het beste van te maken.

Net als het RIVM zijn we binnen Cicero voorzichtig positief, en zien we dat het aantal zieke bewoners minder hard stijgt dan werd gevreesd en ook dat er weer een aantal zieke bewoners aan de beterende hand is.

Dat geeft hoop, maar we zijn er nog niet. Samen gaan we verder om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Cicero voelt zich daarin enorm gesteund door iedereen: zoveel mooie acties en steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken (zie onze Facebookpagina).

We danken iedereen voor het begrip en de steun!


UPDATE 19 MAART

Thans zijn er helaas meerdere corona besmettingen op diverse locaties geconstateerd. Onze prioriteit ligt nu op het goed informeren van cliënten, medewerkers en familie van betreffende locaties en natuurlijk het waarborgen van de zorg voor onze cliënten.

Vanzelfsprekend blijven we alle maatregelen in acht nemen die verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.


UPDATE 18 MAART

Helaas zijn er bij Cicero Zorggroep gisteren op 2 locaties besmettingen met het coronavirus bij cliënten vastgesteld. 

Het betreft Schuttershof in Brunssum (2 bewoners zijn besmet, waarvan er één helaas is overleden) en ’t Brook in Voerendaal (1 cliënt besmet).

Natuurlijk heeft Cicero Zorggroep alle maatregelen getroffen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Cliënten, medewerkers en familie zijn zorgvuldig en op maat persoonlijk geïnformeerd.


UPDATE 16 MAART

Om de veiligheid van onze bewoners/cliënten en medewerkers te waarborgen, ziet Cicero Zorggroep zich genoodzaakt een aantal extra maatregelen te nemen in lijn met de maatregelen en besluiten die de overheid zondag 15 maart jl aankondigde.

  • Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat vanaf maandag 16 maart, 10.00 uur, er tot nader bericht geen bezoek meer is toegestaan op onze locaties (zorgcentra, revalidatieafdelingen en tijdelijk verblijf).
  • Ook onze dagvoorzieningen zijn met ingang van dinsdag 17 maart gesloten.
  • Voor onze thuiswonende cliënten blijven we thuiszorg bieden. Medewerkers zijn natuurlijk wel alert op signalen van het coronavirus bij cliënten en nemen daarop zo nodig actie.
  • Er is geen opnamestop voor nieuwe cliënten.

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen het uiterste vragen van onze bewoners, cliënten, mantelzorgers en medewerkers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We hopen u gauw weer in onze locaties te kunnen begroeten.

Bovenstaande is actuele informatie die snel kan wijzigen. Blijf daarom deze pagina in de gaten houden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD en het RIVM.