Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Wij bieden de zorg die u nodig heeft

Het Cicero zorgaanbod voor ouderen is zeer gevarieerd. Wij bieden een passende oplossing voor al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, ondersteuning, behandeling en begeleiding. In uw thuissituatie, als u tijdelijk bij ons verblijft om te herstellen of te revalideren, maar ook als u bij ons woont in één van de Cicero zorgcentra, bieden wij zorg op maat aan. U kunt ook een beroep op ons doen voor palliatieve zorg in de laatste levensfase.

Bij Cicero Zorggroep werken professionals, gespecialiseerd in ouderenzorg. Op alle mogelijke manieren zetten zij zich in om u de zorg te bieden die u nodig heeft.

Zorg die aansluit bij uw situatie

Behandeling en begeleiding

Behandeling en begeleiding

Onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, specialisten ouderenzorg en ouderengeneeskunde zijn zeer vakkundig en werken nauw samen. Daardoor kunnen onze behandelaren u zowel thuis als in een zorgcentrum optimaal behandelen en begeleiden.

Lees verder
Zorg en ondersteuning bij u thuis

Zorg en ondersteuning voor thuiswonenden

Onze therapeuten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedist, diëtist) kunnen u thuis behandelen en adviezen geven. Onze experts op het gebied van dementie kunnen u en uw mantelzorgers bijstaan in een advies- en ondersteuningstraject. En heeft u behoefte om eens met iemand te praten over gevoelens van verdriet, eenzaamheid of andere zaken die u zwaar vallen, dan kan een gesprek met een psycholoog of een geestelijk verzorger u wellicht helpen.

Lees verder
Wonen in een zorgcentrum

Wonen in een zorgcentrum

Woont u in een zorgcentrum dan maken we samen met u of uw vertegenwoordiger een individueel zorgleefplan. We bekijken nauwkeurig bij welke lichamelijke behandelingen u het meeste baat heeft. Ook kijken we samen met u of uw vertegenwoordiger wat we eraan kunnen doen om u zo prettig mogelijk te laten wonen in een zorgcentrum. 

Lees verder
Revalidatie & herstelzorg

Revalidatie & herstelzorg

Als u na een operatie of een herseninfarct gaat revalideren, dan kunt u bij Cicero Revalidatie en Herstel terecht voor intensieve behandelingen en goede begeleiding. Zodra u weer naar huis gaat, kunt u poliklinisch uw revalidatie verder afronden. Onze ergotherapeut kan bij u thuis tips geven over hoe u in deze nieuwe situatie met alledaagse dingen om kunt gaan.

Lees verder

Palliatieve zorg

In de palliatieve zorg die wij verlenen aan mensen in hun laatste levensfase, is onze behandeling en begeleiding vooral gericht op kwaliteit toevoegen aan de dagen die nog resten.

Lees verder
Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Als u, wegens omstandigheden, tijdelijk niet thuis kunt wonen, kunt u bij Cicero Zorggroep terecht. Op verschillende locaties kunt u kortstondig verblijven, om daarna weer terug naar huis te gaan.

Lees verder