Vergroten/verkleinen

Revalidatie en Herstelzorg

Revalidatie vormt een belangrijk en hoog gewaardeerd onderdeel binnen het Cicero zorgaanbod. Veel ouderen krijgen er in hun leven wel een keer mee te maken. Het meest bekend is misschien wel de revalidatie na een orthopedische ingreep.

Als u gezond en nog fit bent, kunt u na de operatie thuis verder revalideren. Soms is er bij oudere cliënten sprake van meerdere ziektebeelden (zoals suikerziekte, artrose of hart- en vaatziekte). De revalidatie moet dan extra goed begeleid worden en afgestemd op uw specifieke situatie. Een tijdelijk verblijf op één van onze revalidatieafdelingen kan dan uitkomst bieden.

Wat kan Cicero voor u betekenen?

Geriatrische revalidatie

Revalideren met verblijf op één van onze revalidatieafdelingen.

Lees verder

Poliklinische revalidatie

Voorzetting van revalidatie na afloop van een opname in een revalidatieafdeling of bij revalidatie waar geen opname voor noodzakelijk is.

Lees verder

CVA-revalidatie

Na een CVA/beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) kunt u zo snel mogelijk terecht bij ons specialistisch team.

Lees verder

Better In Better Out (BIBO)

Revalidatietraject bij een totale heup- of knieprothese, waarmee al vóór de operatie wordt gestart.

Lees verder

Wellicht ook interessant voor u:

Tijdelijk verblijf

Wanneer u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen en/of wanneer de mantelzorg tijdelijk wegvalt, dan kunt u bij Cicero terecht voor tijdelijk verblijf.

Lees verder

Behandeling en begeleiding

De multidisciplinaire teams van Cicero  bieden u zowel thuis als in een zorgcentrum allerlei therapieën zoals fysiotherapie of psychologie. Ze werken nauw samen met elkaar en met uw huisarts, om uw zorgvraag in kaart te brengen en u de juiste ondersteuning te bieden. 

Lees verder

Kwaliteit

De nazorgmeting vindt plaats aan de hand van een vragenlijst. Cicero Revalidatie en Herstelzorg vraagt de cliënten bij vertrek van de afdeling deze lijst op de iPad in te vullen. De scores waren voor 2023 als volgt:

Eerstelijns verblijf:

9,0

Geriatrische revalidatie zorg:

8,6

Daarnaast wordt binnen Cicero Revalidatie en Herstelzorg de NPS gehanteerd (Net Promoter Score, schaal van -100 tot 100):

Eerstelijns verblijf:

63

Geriatrische revalidatie zorg:

55