Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Ik zie zorg aanvragen

CIZ-indicatie

De ouderenzorg in Nederland is steeds meer gericht op het zelfstandig thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Vele vormen van zorg zijn dan ook toegespitst op de thuissituatie. De drempel om naar een zorgcentrum te verhuizen is daarmee een stuk hoger geworden dan voorheen.


Wat is een CIZ-indicatie?
Een CIZ indicatie beschrijft de soort en de hoeveelheid zorg waar u recht op heeft, volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarom wordt deze indicatie soms ook wel de Wlz-indicatie genoemd. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Hoe vraag ik een CIZ-indicatie aan?
Onze medewerkers van Cicero Zorgservice helpen u graag bij het aanvragen van een CIZ-indicatie.

Eigen bijdrage
Als u zorg ontvangt op basis van de CIZ-indicatie, dan berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage die u maandelijks moet betalen. Deze is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en uw vermogen en kan jaarlijks worden bijgesteld. Uw eigen bijdrage gaat naar de Nederlandse staat, dus niet naar Cicero Zorggroep.