Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via deze website door Stichting Cicero Zorggroep, Cicero Revalidatie en Herstelzorg BV en Cicero Thuis BV, hierna gezamenlijk aan te duiden als Cicero.

Verwerking van persoonsgegevens door Cicero

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Cicero via deze website verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Cicero staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

U kunt contact met ons opnemen als u bijvoorbeeld meer informatie wenst over onze dienstverlening. Om uw vraag te kunnen beantwoorden, verwerken wij uw contactgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van cookie technologie. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Cicero verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslag is van toepassing:

Toestemming van betrokkenen
Indien u informatie opvraagt over onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan u bij het gebruik van de website. Indien u informatie opvraagt over onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan u bij het gebruik van de website.

Met wie deelt Cicero uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Eigen werknemers
We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

Hoe lang bewaart Cicero uw persoonsgegevens?
Cicero bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Cicero van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

  • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
  • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cicero,
  • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Cicero uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden via de klachtprocedure van Cicero of bij functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Stichting Cicero Zorggroep

Telefoon 045 563 74 00
E-mail functionaris.gegevensbescherming@cicerozorggroep.nl
KVK: 14 08 98 98