Vergroten/verkleinen

Tijdelijk verblijf

Afhankelijk van de aanleiding voor uw kortstondig verblijf bij Cicero Zorggroep heeft u een CIZ-indicatie of een beschikking van de gemeente nodig. Het kan ook zijn dat de kosten voor tijdelijk verblijf worden vergoed door uw zorgverzekering.

Eerstelijnsverblijf

Wanneer u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, dan kunt u bij Cicero terecht voor zogenaamd eerstelijnsverblijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, maar nog niet voldoende hersteld bent om weer zelfstandig te wonen of als u tijdelijk 24-uurs zorg nodig heeft vanwege ziekte of ongeval. 

Eerstelijnsverblijf wordt door Cicero geboden in Cicero Zorghuis, op revalidatieafdeling 't Brook en (CVA-)revalidatieafdeling De Eik.

Lees verder

Logeeropvang

Wanneer de mantelzorg tijdelijk wegvalt, vanwege ziekte of een vakantie, kunt u bij Cicero terecht voor logeeropvang. Er zijn verschillende mogelijkheden, die we graag met u bespreken. 

Logeeropvang wordt door Cicero geboden in de locaties Emmastaete en Op den Toren.

Crisisopvang

In crisissituatie kan soms acute opname in een verpleeghuis noodzakelijk zijn. Voor deze situaties beschikt Cicero Zorggroep over crisisopvang, die 24 uur per dag geboden wordt. Crisisopvang is gebonden aan bijzondere regels en voorwaarden. Besluit  tot plaatsing wordt genomen door een externe partij.

Crisisopvang wordt door Cicero geboden in de zorgcentra Elvira-Leontine, Emmastaete, Huize d'Alzon, Huize Louise, Op den Toren, en Schuttershof.

Lees verder