Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen

Palliatieve zorg

Als u terminaal ziek bent, kan Cicero u de juiste zorg en ondersteuning bieden in deze laatste levensfase. Dit kan bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving, waar we u en uw naasten intensief kunnen begeleiden. U kunt er ook voor kiezen om deze laatste levensfase in Palliatief Centrum Heemhof te verblijven. In een fijne sfeervolle omgeving geven wij u 24 uur per dag alle zorg die nodig is en die goed aansluit bij uw persoonlijkheid.


Uw wensen en behoeften zijn voor ons leidend

Wij doen al het mogelijke om uw laatste levensfase helemaal naar uw wens in te vullen. Onze zorg is niet gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Naast uw lichamelijke verzorging is er daarom ook veel aandacht voor de emotionele, sociale en spirituele aspecten in deze laatste levensfase.

Onze aandacht en zorg beperkt zich niet alleen tot u. Ook uw familieleden en vrienden gaan door een moeilijke tijd. Wij betrekken hen nadrukkelijk bij uw verzorging, steunen hen waar nodig en zijn er altijd als luisterend oor of voor een bemoedigend schouderklopje. Mocht dat gewenst zijn, dan ondersteunen wij hen ook bij de rouwverwerking.


Opnameprocedure Heemhof

Het toewijzen van palliatieve zorg gebeurt in nauwe samenwerking tussen uw behandelend arts en de zorgmanager van Heemhof. Voor een opname in Palliatief Centrum Heemhof heeft u een geldige CIZ-indicatie en een geldig identiteitsbewijs nodig. Bij spoedopnames kan de CIZ indicatie ook achteraf worden afgegeven. Naast de wettelijke vergoeding voor palliatieve zorg, betaalt u altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.  Voordat u wordt opgenomen komt een teamlid van Heemhof bij u langs voor een kennismaking en een intakegesprek. Zij/hij kan u alvast het een en ander vertellen over Heemhof en vragen die u heeft beantwoorden. Zo leren we u al een beetje kennen, waardoor we meteen vanaf uw eerste dag bij Heemhof, al rekening kunnen houden met uw wensen.

Palliatief Centrum Heemhof

Bij Palliatief Centrum Heemhof werken vakkundige en toegewijde medewerkers, die allemaal hetzelfde doel nastreven: uw laatste levensfase zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Het zijn toegankelijke en aardige mensen die altijd aanspreekbaar zijn, ook voor uw naasten. Door de inzet van veel vrijwilligers is er in Heemhof voldoende tijd, rust en aandacht voor goede gesprekken, een luchtig praatje of een moment van troost. 

Lees verder

Palliatieve zorg thuis

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg aan huis, belt u dan met de Cicero Zorgservice. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en u goed adviseren.