Vergroten/verkleinen

Palliatieve zorg

Als u terminaal ziek bent, kan Cicero u de juiste zorg en ondersteuning bieden in deze laatste levensfase. Dit kan bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving, waar we u en uw naasten intensief kunnen begeleiden. U kunt er ook voor kiezen om deze laatste levensfase in Cicero Zorghuis te verblijven. In een fijne sfeervolle omgeving geven wij u 24 uur per dag alle zorg die nodig is en die goed aansluit bij uw persoonlijkheid.


Uw wensen en behoeften zijn voor ons leidend

Wij doen al het mogelijke om uw laatste levensfase helemaal naar uw wens in te vullen. Onze zorg is niet gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Naast uw lichamelijke verzorging is er daarom ook veel aandacht voor de emotionele, sociale en spirituele aspecten in deze laatste levensfase.

Onze aandacht en zorg beperkt zich niet alleen tot u. Ook uw familieleden en vrienden gaan door een moeilijke tijd. Wij betrekken hen nadrukkelijk bij uw verzorging, steunen hen waar nodig en zijn er altijd als luisterend oor of voor een bemoedigend schouderklopje. Mocht dat gewenst zijn, dan ondersteunen wij hen ook bij de rouwverwerking.


Opnameprocedure Palliatieve zorg Cicero Zorghuis

Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg is een verwijzing van een arts nodig. Het toewijzen van palliatieve zorg gebeurt dan ook meestal in nauwe samenwerking tussen uw behandelend arts en de zorgmanager van Palliatieve zorg Cicero Zorghuis. Een opname in Palliatieve zorg Cicero Zorghuis wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij spoedopnames kan de verwijzing ook achteraf worden afgegeven. Het eigen risico van uw zorgverzekering is van toepassing, voor zover u dit nog niet verbruikt heeft.

Voordat u wordt opgenomen komt een teamlid van Palliatieve zorg Cicero Zorghuis bij u langs voor een kennismaking en een intakegesprek. Zij/hij kan u alvast het een en ander vertellen over Palliatieve zorg Cicero Zorghuis en vragen die u heeft beantwoorden. Zo leren we u al een beetje kennen, waardoor we meteen vanaf uw eerste dag al rekening kunnen houden met uw wensen.

Palliatieve zorg Cicero Zorghuis

Bij Palliatieve zorg Cicero Zorghuis werken vakkundige en toegewijde medewerkers, die allemaal hetzelfde doel nastreven: uw laatste levensfase zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Het zijn toegankelijke en aardige mensen die altijd aanspreekbaar zijn, ook voor uw naasten. Door de inzet van veel vrijwilligers is er in Palliatieve zorg Cicero Zorghuis voldoende tijd, rust en aandacht voor goede gesprekken, een luchtig praatje of een moment van troost. 

Lees verder

Palliatieve zorg thuis

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg aan huis, belt u dan met Cicero Zorgservice. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en u goed adviseren.

Kwaliteit: nazorgmeting Heemhof 2019

Bij palliatief centrum Heemhof werd het verblijf in 2019 door nabestaanden gemiddeld met een  (68 respondenten) gewaardeerd.