Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Wmo-beschikking

De ouderenzorg in Nederland is steeds meer gericht op het zelfstandig thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving, waarbij de zelfredzaamheid zo groot mogelijk is. Vele vormen van zorg zijn dan ook toegespitst op de thuissituatie.Hulp of ondersteuning die in dit kader nodig is, wordt meestal geleverd vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wat is een Wmo-beschikking?
Een Wmo-beschikking beschrijft de soort en hoeveelheid zorg en/of ondersteuning waarop u recht heeft.

Hoe vraag ik een Wmo-beschikking aan?
Voor het aanvragen van een Wmo-beschikking kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Onze medewerkers van Cicero Zorgservice helpen u graag bij het aanvragen van een Wmo-beschikking.

Eigen bijdrage
Als u zorg ontvangt op basis van een Wmo-beschikking, dan berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage die u maandelijks moet betalen. Deze is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en uw vermogen en kan jaarlijks worden bijgesteld. Uw eigen bijdrage gaat naar de Nederlandse staat, dus niet naar Cicero Zorggroep.