Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Wonen in een zorgcentrum

Wonen in een zorglocatie

Verhuizen naar een zorgcentrum is voor de meeste mensen en hun mantelzorgers een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Er gaat vaak een lang traject aan vooraf, waarin het steeds duidelijker werd dat alleen thuis wonen niet langer meer wenselijk of verantwoord is.

In een zorgcentrum van Cicero kunnen wij u de zorg geven die u nodig heeft, 24 uur per dag, in een prettige en veilige woonomgeving. Cicero Zorggroep heeft 14 verschillende zorgcentra op diverse locaties in Zuid-Limburg.

Welke locatie het beste bij u past, bepaalt u zelf. Sommige zorgcentra zijn speciaal ingericht als kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Andere locaties bieden huisvesting aan mensen die intensieve verpleeghuiszorg nodig hebben of om andere redenen niet meer in staat zijn zelfstandig thuis te wonen.

Voor wonen in een zorgcentrum van Cicero heeft u een CIZ-indicatie nodig.

Bij verschillende zorgcentra is het mogelijk een aanleunwoning te huren (ze zijn het eigendom van woningcorporaties). U kunt hier gebruik maken van de faciliteiten die het zorgcentrum biedt. 

Wonen in een zorgcentrum met zorg op maat

Verzorgingshuiszorg

Lukt het u niet meer om zelfstandig thuis te wonen, dan kunt u verhuizen naar een appartement op een verzorgingsafdeling van een Cicero zorgcentrum. U woont daar zelfstandig; alles wat u zelf nog kunt, blijft u ook zelf doen.

Lees verder

Verpleeghuiszorg Psychogeriatrie (PG)

Is het, door toenemende dementie, moeilijk voor u om het leven thuis zelfstandig op de rit te houden? Dan kan een verhuizing naar een Cicero zorgcentrum voor meer rust en structuur in uw leven zorgen. 

Lees verder

Verpleeghuiszorg Somatiek

Heeft u ernstige lichamelijke beperkingen, waardoor het niet langer meer mogelijk of verantwoord is om thuis verzorgd te worden, dan biedt Cicero Zorggroep de verpleeghuiszorg somatiek. 

Lees verder

Kleinschalig wonen (PG)

In enkele zorgcentra biedt Cicero kleinschalige woonvormen voor cliënten met dementie. In een kleine woongroep, met veelal dezelfde verzorgenden, wordt de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst. Uw eigen mantelzorgers spelen in dit speciale zorgconcept vaak een belangrijke rol.

Lees verder

Parkinson-unit

Ook heeft Cicero een aparte Parkinson-unit, een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling die intensieve en gerichte zorg biedt aan Parkinsonpatiënten.

Lees verder

Kwaliteit

Nazorgmeting IMZ 2019

In eigen beheer wordt circa 6-8 weken na het afsluiten van de intramurale zorg een exit interview gehouden met cliënten en/of familieleden. Er werden in 2019 in totaal 130 exit interviews gehouden met een gemiddelde waardering van de zorgverlening bij Cicero van een 

Medewerkers verpleging en verzorging werden gemiddeld gewaardeerd met een

Nazorgmeting palliatieve zorg 2019

Bij palliatief centrum Heemhof werd het verblijf in 2019 door nabestaanden gemiddeld met een (68 respondenten) gewaardeerd.

LPZ-meting 2019

De jaarlijkse zorginhoudelijke meting vormt een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze zorginhoudelijke indicatoren voor de intramurale zorg zijn vastgesteld in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017) en worden gemeten door middel van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ), een instrument van Maastricht University. Deze meting wordt alleen bij de intramurale zorg uitgevoerd.

Ga naar resultaten van de LPZ-metingen 2019

Zowel de nazorgmeting als de LPZ-meting laten in 2019 voor de intramurale zorg goede cijfers zien. De aandachtspunten worden door het verantwoordelijk management samen met het team opgepakt, voor zover dit niet al gebeurd is.