Vergroten/verkleinen

Zorg en ondersteuning voor thuiswonenden

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen wordt binnen onze samenleving steeds vanzelfsprekender. Ouderenzorg spitst zich dan ook steeds meer toe op het ondersteunen van mensen in hun thuissituatie. Onze thuiszorgorganisatie, Cicero Thuis, biedt u daarom alle zorg die u nodig heeft, in uw eigen vertrouwde omgeving.

De zorg of ondersteuning kan heel beperkt zijn, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp die een keer per week bij u langs komt. Maar Cicero Thuis levert ook heel uitgebreide thuiszorg, waarbij u meerdere malen per dag thuis de zorg ontvangt die u nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan medicatieverstrekking, (hulp bij uw) persoonlijke verzorging of het meten van uw bloeddruk. Maar ook (gespecialiseerde) verpleging zoals het toedienen van insuline, complexe wondzorg, stomazorg of het aansluiten en bedienen van een voedingspomp.

Ook kunt u gebruik maken van de vele soorten behandeling en begeleiding van het Cicero Expertisecentrum, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtiek.

Wanneer u thuis woont, kan het ook voorkomen dat u (of uw naaste) op een gegeven moment behoefte heeft aan ondersteuning bij het zinvol invullen van uw dag. Onze dagvoorzieningen verzorgen graag voor u een daginvulling, die volledig wordt afgestemd op uw wensen en interesses. 

Cicero biedt een uitgebreid pakket aan diensten voor thuiswonenden, waarmee wij u ondersteunen en helpen om op een prettige manier zelfstandig thuis te (blijven) wonen.

Kwaliteit

Voor de wijkverpleging wordt de Net Promoter Score (NPS) gehanteerd als benchmarkonderzoek (de gegevens hiervoor worden opgehaald door middel de PREM-score voor de wijkverpleging). Cliënten of hun vertegenwoordigers beantwoorden de vraag of zij de organisatie zouden aanbevelen aan familie of vrienden. Zij doen dat op een schaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Vervolgens wordt het % ‘promotors’ (zij die een 9 of 10 geven) verminderd met het % ‘criticasters’ (zij die een 6 of lager geven). De NPS-score kan dus tussen de -100 en de 100 liggen.

NPS (Net Promoter Score) wijkverpleging 2020:
De tevredenheidsscore is gemiddeld 2020:

Daarnaast worden er ook nog nazorgmetingen uitgevoerd. Deze nazorgmetingen worden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijsten. De cliënt of diens contactpersoon wordt gevraagd deze na einde zorgverlening in te vullen. De tevredenheidsscore was over 2020 genomen

Wijkverpleging
Hulp bij huishouden 
Dagvoorzieningen (inclusief gespecialiseerde thuisbegeleiding) 

Ondanks dat we heel tevreden zijn met deze resultaten, blijven we natuurlijk altijd werken aan verbetering van onze kwaliteit!