Vergroten/verkleinen

Zorg en ondersteuning voor thuiswonenden

Zo goed mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen is binnen onze samenleving steeds vanzelfsprekender. Ouderenzorg spitst zich dan ook steeds meer toe op het ondersteunen van mensen in hun thuissituatie. Onze thuiszorgorganisatie, Cicero Thuis, biedt een uitgebreid pakket aan diensten voor thuiswonenden, waarmee wij u begeleiden en helpen om op een prettige manier zelfstandig thuis te (blijven) wonen.

De zorg of ondersteuning kan heel beperkt zijn, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp die een keer per week bij u langs komt. Maar de wijkverpleging levert ook heel uitgebreide thuiszorg, waarbij u meerdere malen per dag thuis de zorg ontvangt die u nodig heeft. 

Ook kunt u gebruik maken van de vele soorten behandeling en begeleiding van het Cicero Expertisecentrum, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtiek.

Wanneer u thuis woont, kan het ook voorkomen dat u (of uw naaste) op een gegeven moment behoefte heeft aan ondersteuning bij het zinvol invullen van uw dag. Onze dagvoorzieningen verzorgen graag voor u een daginvulling, die volledig wordt afgestemd op uw wensen en interesses. 

Kwaliteit

Voor de wijkverpleging wordt de Net Promoter Score (NPS) gehanteerd als benchmarkonderzoek (de gegevens hiervoor worden opgehaald door middel de PREM-score voor de wijkverpleging). Cliënten of hun vertegenwoordigers beantwoorden de vraag of zij de organisatie zouden aanbevelen aan familie of vrienden. Zij doen dat op een schaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Vervolgens wordt het % ‘promotors’ (zij die een 9 of 10 geven) verminderd met het % ‘criticasters’ (zij die een 6 of lager geven). De NPS-score kan dus tussen de -100 en de 100 liggen. Er waren in totaal 277 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.

NPS (Net Promoter Score) wijkverpleging 2023:

64

De tevredenheidsscore is gemiddeld 2023:

8,7

Daarnaast worden er ook nog nazorgmetingen uitgevoerd. Deze nazorgmetingen worden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijsten. De cliënt of diens contactpersoon wordt gevraagd deze na einde zorgverlening in te vullen. De tevredenheidsscore was over 2022 genomen

Wijkverpleging

8,2

Hulp bij huishouden 

8,4

Dagvoorzieningen (inclusief gespecialiseerde thuisbegeleiding) 

8,3

Ondanks dat we heel tevreden zijn met deze resultaten, blijven we natuurlijk altijd werken aan verbetering van onze kwaliteit!