Vergroten/verkleinen

Complimenten en klachten

Bij Cicero horen we graag uw mening! 24 uur per dag zetten de medewerkers van Cicero Zorggroep zich in voor het welzijn van onze cliënten. Van de kok in de keuken tot de verpleegkundige aan uw bed, van de activiteitenbegeleidster tot de medewerker logistiek, van de salarisadministrateur tot de specialist ouderengeneeskunde, van de fysiotherapeut tot de geestelijk verzorger.

Allemaal hebben zij één doel voor ogen: het leveren van goede cliëntgerichte zorg en service. Dat Cicero Zorggroep daar goed in slaagt, blijkt uit welgemeende complimenten of bedankjes die onze medewerkers dagelijks horen. Ook de hoge cijfers die wij scoren op periodieke kwaliteitsonderzoeken onder cliënten en familieleden, zien we als een mooi compliment.

Tevreden?

Dat hopen we natuurlijk van harte! Onze managers horen dit dan ook graag van u.

Wij stellen het ook erg op prijs als u uw tevredenheid en waardering ook kenbaar wilt maken via de website van Zorgkaart Nederland.

Niet tevreden?

Het kan wel eens voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de zorg of over de manier waarop u bejegend wordt of over bepaalde voorzieningen. Bij Cicero vinden wij het belangrijk dat u uw onvrede dan meteen kenbaar maakt aan ons, zodat wij uw klacht in een vroeg stadium kunnen verhelpen en de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Samen werken aan oplossingen

Bij Cicero Zorggroep vinden we een klacht een belangrijk signaal. Bent u ontevreden of heeft u een klacht, dan adviseren we u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de zorg- of locatiemanager. In veel gevallen van onvrede is het mogelijk om ‘de lucht te klaren’ door een openhartig gesprek te voeren. 

De cliëntvertrouwenspersoon

Vindt u het lastig dit gesprek aan te gaan of weet u niet goed wat te doen, dan kan een cliëntvertrouwenspersoon u bijstaan. De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen uw onvrede concreet onder woorden te brengen, met u mee gaan naar een gesprek of u helpen om de juiste woorden op papier te zetten. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en staat aan uw zijde. Hij gaat op een vertrouwelijke, informele wijze met uw klacht om. De praktijk leert dat deze aanpak vaak afdoende leidt tot het oplossen van onvrede of zelfs klachten.

De klachtenfunctionaris

Lukt het niet om tot elkaar te komen of heeft u een klacht die u niet wilt bespreken met de direct betrokkenen? Dan kunt u contact zoeken met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Cicero Zorggroep. Deze functionaris is niet in dienst van Cicero Zorggroep. De klachtenfunctionaris zal op zoek gaan naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. De klachtenfunctionaris is neutraal en is onpartijdig.

Voor de contactgegevens van de de klachtenfunctionaris en de cliëntvertrouwenspersoon van uw locatie klikt u op de link van de betreffende locatie onder de cliëntvertrouwenspersonen in onderstaand kader.

Is er geen oplossing bereikt of wenst u direct een formele behandeling dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie* Cicero Zorggroep.

Klik hier om de Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep te lezen. Of download hier de uitgebreide versie van de klachtenregeling. 

*De klachtencommissie behandelt geen klachten die betrekking hebben op zogeheten onvrijwillige zorg. Hiervoor kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang). Voor meer informatie verwijzen we u door naar de folder 'Onvrijwillige Zorg'. 

Cliëntvertrouwenspersonen van Cicero

Klachtenfunctionaris

Hoe maakt u uw onvrede of klacht kenbaar?

  • We adviseren u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de manager. Hierin kunt u zich laten bijstaan door een cliëntvertrouwenspersoon van Cicero of de klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris@cicerozorggroep.nl).
  • Is er geen oplossing bereikt of wenst u direct een formele behandeling dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie Cicero Zorggroep (klachtencommissie@cicerozorggroep.nl).
  • Bent u niet tevreden met de afhandeling door de Klachtencommissie dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.
  • Bij structurele tekortkomingen of calamiteiten kunt u een melding maken bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

De afspraken die binnen Cicero Zorggroep gemaakt zijn rondom het omgaan met klachten zijn vastgelegd in de folder 'Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep'*. Genoemde afspraken zijn gebaseerd op de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (de Wkkgz). De uitgebreide versie van de Klachtenregeling Cliënten vindt u hier.