Vergroten/verkleinen

Complimenten en klachten

Bij Cicero horen we graag uw mening! 24 uur per dag zetten de medewerkers van Cicero Zorggroep zich in voor het welzijn van onze cliënten. Van de kok in de keuken tot de verpleegkundige aan uw bed, van de activiteitenbegeleidster tot de medewerker logistiek, van de salarisadministrateur tot de specialist ouderengeneeskunde, van de fysiotherapeut tot de geestelijk verzorger.

Allemaal hebben zij één doel voor ogen: het leveren van goede cliëntgerichte zorg en service. Dat Cicero Zorggroep daar goed in slaagt, blijkt uit welgemeende complimenten of bedankjes die onze medewerkers dagelijks horen. Ook de hoge cijfers die wij scoren op periodieke kwaliteitsonderzoeken onder cliënten en familieleden, zien we als een mooi compliment.

Niet tevreden?

Toch kan het best wel eens voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de zorg of over de manier waarop u bejegend wordt of over bepaalde voorzieningen. Bij Cicero vinden wij het belangrijk dat u uw onvrede dan meteen kenbaar maakt aan ons, zodat wij uw klacht in een vroeg stadium kunnen verhelpen en de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.
 

Hoe maakt u uw onvrede of klacht kenbaar als u er met de betrokkene zelf niet uitkomt?

  • U kunt een gesprek aangaan met de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van uw zorglocatie of van Cicero Thuis of Cicero Revalidatie & Herstelzorg.
  • Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie van Cicero Zorggroep (klachtencommissie@cicerozorggroep.nl). De afspraken die binnen Cicero Zorggroep gemaakt zijn rondom het omgaan met klachten zijn vastgelegd in de folder 'Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep'*. Genoemde afspraken zijn gebaseerd op de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (de Wkkgz).
  • Bent u niet tevreden met de afhandeling door de Klachtencommissie dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.
  • Bij structurele tekortkomingen of calamiteiten kunt u een melding maken bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

* De uitgebreide versie van de Klachtenregeling Cliënten vindt u hier.

Wel tevreden?

Dat hopen we natuurlijk van harte! Onze locatie managers horen dit dan ook graag van u.

Wij stellen het ook erg op prijs als u uw tevredenheid en waardering ook kenbaar wilt maken via de website van Zorgkaart Nederland.

Cliëntvertrouwenpersonen

Bij Cicero Zorggroep vinden we het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar uw klacht. Daarom zijn er binnen onze organisatie speciale cliëntvertrouwenspersonen aangesteld. Zij kunnen u adviseren over de aanpak van uw klacht, zij kunnen bemiddelen en staan aan uw zijde. Op een vertrouwelijke informele wijze wordt uw klacht behandeld. De praktijk leert dat deze aanpak tot goede resultaten leidt en het aantal formele klachten vermindert.

Voor de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen klikt u op de link van de betreffende locatie onder de cliëntvertrouwenspersonen in onderstaand kader.

Cliëntvertrouwenspersonen van Cicero Zorggroep