Vergroten/verkleinen
Ik wil zorg aanvragen

Ik wil zorg aanvragen

Cicero Zorgservice is de voordeur van Cicero Zorggroep. Cicero Zorgservice heeft het totale zorgaanbod goed in beeld en helpt u graag in uw zoektocht naar de juiste zorg: van ondersteuning in de thuissituatie tot intensieve verpleging in één van onze zorgcentra. Voor alle vragen over ons zorg- en dienstenaanbod kunt u terecht bij Cicero Zorgservice. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan in uw zoektocht naar het aanvragen van gepaste zorg.

Indien gewenst, kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze kan u helpen met informatie, advies, bemiddeling bij de invulling van uw zorg.

Het zorg- en dienstenaanbod van Cicero Zorggroep (thuis, wonen en revalidatie):

  • zorg en ondersteuning voor thuiswonenden
  • behandeling en begeleiding, evt. aan huis (fysio, logopedie, etc., maar bv. ook consultatie door specialist ouderengeneeskunde aan huis, op verwijzing van huisarts)
  • ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonenden met dementie (met onbegrepen [probleem]gedrag)
  • casemanagement dementie
  • mogelijkheden op het gebied van dagbehandeling en dagverzorging
  • mogelijkheden voor (tijdelijk) verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen
  • revalidatiezorg

U kunt ook bij Cicero Zorgservice terecht voor alle andere informatie die met zorgtoewijzing te maken heeft en vragen over voorwaarden die nodig zijn om voor een bepaalde zorg in aanmerking te komen.

Bij Cicero Zorgservice zijn zorgtoewijzers in dienst die zorgen ervoor dat u de juiste (geïndiceerde) zorg toegewezen krijgt. De zorgtoewijzer is ook maatschappelijk werker en blijft ook na de zorgtoewijzing betrokken bij uw situatie, ook wanneer u eventueel komt wonen in één van onze zorgcentra.

De meeste zorg van Cicero Zorggroep wordt vergoed door:

  • de Wet Langdurige Zorg (Wlz), hiervoor heeft u een CIZ-indicatie nodig;
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), hiervoor heeft u een WMO-beschikking nodig; 
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw), meestal heeft u hiervoor een verwijzing van een arts nodig. 

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Ook hiervoor kunt u terecht bij Cicero Zorgservice.

Hebt u al een geldige indicatie, beschikking of verwijzing? Dan kunnen onze medewerkers samen met u kijken welke zorg het beste past bij uw wensen en bij de indicatie, beschikking of verwijzing.

Mocht er voor de zorgvoorziening die u nodig heeft onverhoopt een wachtlijst zijn, dan bieden wij u een tijdelijke oplossing aan. Desgewenst worden u en uw familie/contactpersoon door ons extra begeleid/ondersteund.

Financiering van uw zorg

Eigen bijdrage, voor iedereen anders

Wlz en Wmo: eigen bijdrage voor iedereen anders

Als u op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht heeft op zorg, dan berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage die u maandelijks moet betalen. Deze is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en uw vermogen en kan jaarlijks worden bijgesteld. Uw eigen bijdrage gaat naar de Nederlandse staat, dus niet naar Cicero Zorggroep.

Eigen risico, voor iedereen gelijk

Zvw: verplicht eigen risico voor iedereen gelijk

Voor zorg die u ontvangt op basis van de zorgverzekeringswet (Zvw) betaalt u het bedrag van het verplicht eigen risico (voor iedereen gelijk) voor de basisverzekering zelf. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat bovenop het verplichte eigen risico komt. Het verplichte eigen risico wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Daarnaast is er voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld, die buiten het eigen risico valt. Heeft u naast de basisverzekering nog een aanvullende verzekering dan geldt daar geen eigen risico voor.

Cicero Prijslijst

Cicero Prijslijst

De dienstverlening van Cicero Zorggroep hebben we in een overzichtelijke prijslijst voor u in kaart gebracht. In de prijslijst treft u de prijzen aan van producten en (aanvullende) diensten die Cicero Zorggroep aanbiedt. Ook zijn vergoedingen opgenomen.

Ga naar prijslijst