Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina’s van de website van Cicero. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Cicero spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Cicero geeft daarom geen garanties of waarborgen ten aanzien van de juistheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins met betrekking tot de inhoud van de website.

Cicero is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid een webpagina van de website te kunnen raadplegen. Cicero mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen. Cicero is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Met uitzondering van het bepaalde in deze disclaimer, is Cicero niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Het kenbaar koppelen van bestanden van derden, houdt geen bevestiging van die bestanden door Cicero in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt. Cicero behoudt zich het recht voor om u het gebruik van de website te ontzeggen. In aansluiting daarop kan Cicero de toegang tot de website monitoren. U vrijwaart Cicero, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders etc. tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website en uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.