Vergroten/verkleinen

Strategie en beleid

Strategie 2020 - 2025: een eigenWIJZE koers

"Er komen steeds meer ouderen, van wie er steeds meer aan dementie gaan lijden."

"Er zijn steeds minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken."

"Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen."

"Mantelzorgers raken overbelast."

...

Allemaal feiten, die regelmatig het nieuws halen.

Daarbij komen dan meteen vragen op als 'Wat komt er op Cicero en de ouderenzorg af?', 'Hoe gaan we daarmee om?' en 'Dat kan zo toch niet verder?'.

We zien elke dag dat de wereld om ons heen verandert: wet- en regelgeving en financiering wijzigen snel, waardoor niets meer zeker lijkt te zijn. Toch moeten we keuzes maken voor de toekomst! We willen immers geen stuurloos schip worden, maar kiezen voor een eigen koers.

Een koers die mede is bepaald door onze medewerkers, onze cliënten en hun mantelzorgers.

Een eigen koers, misschien wel een eigenWIJZE koers.

Hierover vertellen we graag alles... met deze video!