Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2019

Leeftijd

AWO (n=+/- 5000)

Totaal/Landelijk (n=11303)

Cicero (n=924)

Algemeen 84,2 83,4

85,6

Somatiek 83,6 83,1

83,2

Psychogeriatrie 83,4 83,7

85,5

Verzorgingsafdelingen 86,6 86,4

87,1

Geslacht

AWO   

Landelijk

Cicero

Percentage vrouwelijk 70,8% 65,9% 71,2%
Percentage vrouwelijk somatiek 70,1% 69,3% 68,5%
Percentage vrouwelijk PG 68,2% 68,5% 68,6%
Percentage vrouwelijk verz. 76,7% 76,5% 77,1%

Care Dependency Scale

AWO

Landelijk

Cicero

Volledig afhankelijk 14,6% 15,9% 19,8%
In grote mate afhankelijk 33,3% 32,6% 34,3%
Gedeeltelijk afhankelijk 29,0% 28,1% 25,8%
Beperkt afhankelijk 15,5% 16,2% 13,5%
Volledig zelfstandig 7,7% 7,1% 6,6%

Care Dependency Scale (Cicero)

Landelijk

Somatiek

Landelijk

PG

Landelijk

Verz.

Volledig afhankelijk 8,7% 10,2% 25,1% 32,1% 4,5% 5,7%
In grote mate afhankelijk 30,0% 42,6% 38,7% 36,5% 22,0% 23,8%
Gedeeltelijk afhankelijk 32,0% 32,4% 24,2% 20,9% 32,7% 29,9%
Beperkt afhankelijk 19,9% 9,7% 9,0% 7,5% 27,2% 26,8%
Volledig zelfstandig 9,4% 5,1% 2,9% 3,0% 13,6% 13,8%

Prevalentie decubitus (graad 2 en hoger)

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 2,6% 3,2% 2,5%
Somatiek 4,3% 5,8% 1,7%
Psychogeriatrie 2,2% 2,3% 3,6%
Verzorgingsafdelingen  1,4% 1,4% 1,1%

Casuïstiekbespreking decubitus

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 88,6% 80,9% 100,0%
Somatiek 89,2% 79,4% 100,0%
Psychogeriatrie 89,1% 88,0% 100,0%
Verzorgingsafdelingen  88,8% 75,4% 100,0%

Prevalentie middelen en maatregelen rond vrijheid ongeacht type

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 28,5% 28,2% 26,2%
Somatiek 18,5% 16,2% 1,1%
Psychogeriatrie 42,7% 41,9% 50,4%
Verzorgingsafdelingen  9,1% 8,6% 0,0%

Prevalentie typen middelen en maatregelen rond vrijheid

AWO

Landelijk

Cicero

Mechanische 13,4% 12,3% 11,9%
Fysieke 0,2% 0,2% 0,0%
Farmacologisch 9,8% 7,7% 16,0%
Psychologisch 0,4% 0,5% 0,0%
Elektronisch 12,4% 13,5% 0,0%
Een op een toezicht 0,5% 0,4% 0,0%
In een ruimte afzonderen 0,8% 0,6% 0,0%
Andere maatregelen 4,0% 3,8% 7,5%

Prevalentie typen middelen en maatregelen rond vrijheid (Cicero)

Landelijk

Somatiek

Landelijk

PG

Landelijk

Verz.

Mechanische 1,6% 0,0% 2,1% 1,5% 0,1% 0,0%
Fysieke 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Farmacologisch 1,8% 0,0% 14,5% 31,4% 1,3% 0,0%
Psychologisch 0,1% 0,0% 0,7% 0,0% 0,1% 0,0%
Elektronisch 3,1% 0,0% 21,0% 0,0% 4,6% 0,0%
Een op een toezicht 0,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
In een ruimte afzonderen 0,1% 0,0% 1,1% 0,9% 0,1% 0,0%
Andere maatregelen 1,4% 1,1% 6,5% 14,3% 0,5% 0,0%

Bespreken medicatiefouten

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 99,4% 90,0% 100,0%
Somatiek 100,0% 94,4% 100,0%
Psychogeriatrie 98,8% 95,1% 100,0%
Verzorgingsafdelingen  100,0% 100,0% 100,0%

Prevalentie medicatiereview

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 33,8% 33,1% 100,0%
Somatiek 30,8% 94,4% 100,0%
Psychogeriatrie 34,8% 95,1% 100,0%
Kleinschalig PG - 91,3% 100,0%
Verzorgingsafdelingen 29,8% 100,0% 100,0%

Betrokken bij medicatiereview

AWO

Landelijk

Cicero

Cliënt 33,1% 18,2% 100,0%
Apotheker 73,7% 80,4% 81,4%
SO 95,9% 95,6% 100,0%
Zorgmedewerker die medicijnen verstrekt 64,1% 54,1% 100,0%
Andere functionaris 32,3% 18,1% 100,0%

Betrokken bij medicatiereview (Cicero)

Landelijk Somatiek Landelijk PG Landelijk Verz.
Cliënt 30,6% 100,0% 18,2% 100,0% 31,2% 100,0%
Apotheker 77,6% 83,6% 84,1% 80,7% 41,1% 80,0%
SO 97,2% 100,0% 96,0% 100,0% 66,1% 100,0%
Zorgmedewerker die medicijnen verstrekt 53,0% 100,0% 50,9% 100,0% 79,5% 100,0%
Anderen 22,5% 100,0% 21,8% 100,0% 30,4% 100,0%

Prevalentie beleidsafspraken (Advance Care Planning)

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 91,8% 94,1% 71,2%
Somatiek 97,4% 93,4% 94,3%
Psychogeriatrie 97,2% 98,3% 99,4%
Verzorgingsafdelingen  74,3% 81,0% 10,0%

Prevalentie beleidsafspraken naar type

AWO

Landelijk

Cicero

Reanimatie 99,1% 99,3% 98,9%
Ziekenhuisopname 56,5% 65,6% 67,9%
Levensverlengende behandelingen 51,2% 56,0% 99,5%
Anders 15,6% 11,5% 59,1%

Prevalentie beleidsafspraken naar type (Cicero)

Landelijk

Somatiek

Landelijk

PG

Landelijk

Verz.

Reanimatie 99,3% 100,0% 99,3% 98,5% 98,8% 100,0%
Ziekenhuisopname 62,4% 82,5% 76,3% 64,5% 37,7% 38,5%
Levensverlengende behandelingen 52,7% 99,4% 74,1% 99,6% 17,7% 100,0%
Anders 11,8% 54,8% 13,9% 62,4% 4,2% 30,8%

Prevalentie plan voor zorg rondom toiletgang aanwezig in zorgdossier

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 79,2% 75,0% 93,5%
Somatiek 69,1% 69,5% 95,5%
Psychogeriatrie 87,2% 82,0% 93,7%
Kleinschalig PG - 83,1% 94,7%
Verzorgingsafdelingen 71,8% 71,1% 91,6%

Prevalentie afspraken over voorkeuren en gewoontes t.a.v. toiletgang

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 41,9% 33,8% 67,4%
Somatiek 31,3% 29,8% 59,7%
Psychogeriatrie 45,1% 38,5% 68,4%
Kleinschalig PG - 33,3% 73,7%
Verzorgingsafdelingen 46,8% 39,2% 70,5%

Prevalentie afspraken over manieren van ondersteuning bij toiletgang

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 25,2% 25,2% 8,8%
Somatiek 14,9% 19,8% 21,6%
Psychogeriatrie 29,0% 29,4% 5,8%
Kleinschalig PG - 23,1% 5,4%
Verzorgingsafdelingen 25,7% 28,4% 10,5%

Prevalentie afspraken over benodigde hulp bij toiletgang

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 46,8% 46,0% 35,0%
Somatiek 38,7% 41,8% 39,8%
Psychogeriatrie 54,2% 52,7% 40,6%
Kleinschalig PG - 53,3% 42,1%
Verzorgingsafdelingen 38,5% 37,9% 21,1%

Prevalentie afspraken over passend gebruik incontinentiemateriaal

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 65,3% 60,3% 65,8%
Somatiek 58,9% 56,5% 70,5%
Psychogeriatrie 72,2% 66,2% 68,6%
Kleinschalig PG - 67,9% 52,6%
Verzorgingsafdelingen 56,2% 56,0% 58,2%

Prevalentie andere afspraken

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 4,5% 4,8% 5,7%
Somatiek 6,1% 6,9% 13,6%
Psychogeriatrie 4,3% 3,6% 3,8%
Kleinschalig PG - 6,1% 10,5%
Verzorgingsafdelingen 3,6% 5,0% 3,4%

Prevalentie voedselvoorkeuren in de afgelopen 6 maanden besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 73,2% 69,9% 93,4%
Somatiek 65,4% 65,1% 91,5%
Psychogeriatrie 76,9% 73,9% 94,7%
Kleinschalig PG - 76,1% 94,7%
Verzorgingsafdelingen 71,2% 70,3% 92,3%

Prevalentie voorkeuren voor bepaald eten en drinken besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 44,7% 40,3% 13,4%
Somatiek 34,7% 32,9% 15,3%
Psychogeriatrie 50,3% 43,3% 14,7%
Kleinschalig PG - 57,5% 5,3%
Verzorgingsafdelingen 39,7% 38,1% 10,3%

Prevalentie voorkeuren omtrent aanbieden van eten en drinken besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 37,3% 38,7% 13,2%
Somatiek 30,2% 33,0% 12,5%
Psychogeriatrie 42,3% 43,4% 18,2%
Kleinschalig PG - 48,0% 10,5%
Verzorgingsafdelingen 32,8% 33,7% 5,0%

Prevalentie gewenste hulp bij eten en drinken besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 34,7% 34,9% 4,3%
Somatiek 25,7% 28,8% 2,3%
Psychogeriatrie 38,5% 38,0% 7,7%
Kleinschalig PG - 45,3% 0,0%
Verzorgingsafdelingen 32,4% 38,8% 0,0%

Prevalentie voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen 44,0% 39,4% 56,9%
Somatiek 38,6% 41,6% 62,5%
Psychogeriatrie 41,4% 34,7% 55,3%
Kleinschalig PG - 40,7% 73,7%
Verzorgingsafdelingen 56,3% 53,9% 54,8%

Prevalentie andere voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd

AWO

Landelijk

Cicero

Algemeen - 12,7% 76,1%
Somatiek - 12,3% 79,5%
Psychogeriatrie - 13,3% 76,3%
Kleinschalig PG - 7,0% 42,1%
Verzorgingsafdelingen - 17,5% 75,9%