Cicero Zorggroep
Lees voor Vergroot Verklein
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Leren omgaan met (onbegrepen) probleemgedrag

Dementie raakt niet alleen de persoon zelf, maar ook de partner, de kinderen, de familie, de vrienden, de buurt en de omgeving. Dementie is er 24 uur per dag. Vaak voelen mantelzorgers -meestal de partner en/of kinderen- een drempel om hulp in te schakelen wanneer ze vragen hebben of wanneer ze voelen dat de zorg voor hun naaste met dementie (te) veel van hen gaat vergen. Hierdoor kunnen mantelzorgers daadwerkelijk overbelast raken, zich eenzaam voelen en zelfs in een sociaal isolement terecht komen. En dat terwijl het juist zo belangrijk is dat de mantelzorger zijn/haar zorgtaken kan blijven uitvoeren, waarbij de steun van de sociale omgeving hard nodig is. Gelukkig is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een betere organisatie en afstemming van de zorg voor dementerenden. Overal is er ‘Hulp bij dementie’ beschikbaar vanuit de zogeheten ‘zorgketens dementie’, waarop u via uw huisarts een beroep kunt doen. Met de inzet van casemanagement (ook wel zorgtrajectbegeleiding genoemd) wordt informatie en begeleiding geboden vanaf het begin. Alle vragen en behoeften worden samen in kaart gebracht en adequate inzet van zorg, ondersteuning en begeleiding worden daarop afgestemd. Daarbij wordt uitgegaan van een brede aandacht, ook op het gebied van wonen en welzijn. Zelfstandigheid en eigen regie worden ondersteund en zoveel mogelijk versterkt.

Toch kan de problematiek bij dementie, vooral bij onbegrepen (probleem)gedrag, zo complex of moeilijk zijn, dat advies en ondersteuning op maat door experts wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Cicero Zorggroep biedt u in dit kader het advies- en ondersteuningstraject, speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers van thuiswonenden met dementie.

Hieronder kunt u een beknopte en een uitgebreide folder inzien/downloaden.

Beknopte folder 'Leren omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag'

Uitgebreide folder 'Leren omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag'